วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กรุงเทพโพลล์' เผย ปชช.ส่วนใหญ่ ตั้งใจไปออกเสียงประชามติ

"กรุงเทพโพลล์" เผยผลสำรวจความเห็น ชี้ ปชช.ร้อยละ 57.3 บอกเวทีดีเบตร่างฯ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ "รับ-ไม่รับ" ร่าง รธน. ขณะที่ร้อยละ 85.8 ตั้งใจออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.59 "กรุงเทพโพลล์" ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "นับถอยหลัง 15 วันก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 59" ที่เก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,581 คน โดยเมื่อถามประชาชนว่าหากมีการดีเบตร่างรัฐธรรมนูญจะทำให้มีผลต่อการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างฯ มากน้อยเพียงใด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.3 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 28.3 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.4 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่า การที่แกนนำจาก 2 พรรคการเมืองใหญ่ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.6 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 17.6 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนร้อยละ 15.8 ไม่แน่ใจ

นอกจากนั้นประชาชนร้อยละ 85.8 ตั้งใจว่าจะไปออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค. 59 ที่จะถึงนี้นั้น ขณะที่ร้อยละ 7.1 ตั้งใจว่าจะไม่ไปและร้อยละ 7.1 ยังไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่า หากวันนี้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 44.7 ระบุว่า "เห็นชอบ" เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งที่ผ่านมาร้อยละ 3.1 ขณะที่ร้อยละ 9.8 ระบุว่า "ไม่เห็นชอบ" เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งที่ผ่านมาร้อยละ 2.6 ส่วนร้อยละ 12.2 ระบุว่า "งดออกเสียง"

"กรุงเทพโพลล์" เผยผลสำรวจความเห็น ชี้ ปชช.ร้อยละ 57.3 บอกเวทีดีเบตร่างฯ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ "รับ-ไม่รับ" ร่าง รธน. ขณะที่ร้อยละ 85.8 ตั้งใจออกเสียงประชามติ 23 ก.ค. 2559 10:21 23 ก.ค. 2559 13:54 ไทยรัฐ