วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม. ร่วมไออาร์พีซี ออกหน่วยขาเทียม นำนวัตกรรมพลาสติกขึ้นรูปทดแทนโลหะ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ดำเนินโครงการ ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน ที่จังหวัดระยอง โดย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร ได้เข้ามาสนับสนุนเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษเพื่อผลิตขาเทียม ให้กับผู้พิการกว่า 200 คน ซึ่งการผลิตขาเทียมนั้น มีประสิทธิภาพดีกว่าขาเทียมเดิม และต้องใช้เม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบที่สำคัญ เพื่อทดแทนวัสดุโลหะ ที่มีน้ำหนักมาก และไม่คล่องตัวต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ

ด้าน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การดำเนินงานในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลครั้งนี้ เป็นความร่วมมือภาครัฐเอกชน และมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ เหมือนบุคคลทั่วไปในสังคม

“แนวทางการผลิตขาเทียมในครั้งนี้ นับเป็นโครงการฯ ที่สำคัญ จากการคิดค้น และพัฒนากระบวนการผลิตที่ทันสมัย ตรงตามหลักวิทยาการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถมาขึ้นรูป โดยใช้วัตถุดิบในประเทศมาผลิตอุปกรณ์ขาเทียม ที่มีคุณสมบัติคงทนและน้ำหนักเบา โดยไม่มีการคิดมูลค่า หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทำขาเทียมให้กับผู้พิการ” พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าว

ขณะที่ นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า โครงการออกหน่วยทำขาเทียมฯ นี้ IRPC ได้บริจาคเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษจากนวัตกรรมการผลิตที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัย พัฒนาร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวนปีละ 20-25 ตัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขาเทียม โดยใช้เม็ดพลาสติกชนิดที่เรียกว่าโพลีโพรพิลีนบล็อกโคโพลีเมอร์ (PP Block) เป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติทนแรงกระแทกสูง สามารถขึ้นรูปได้ง่าย โดยเฉพาะที่อุณหภูมิต่ำแต่ยังมีความคงรูปของชิ้นงานได้ดี ซึ่งมีความเหมาะสมในการนำไปผลิตเป็นขาเทียม และยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า กล่องแบตเตอรี่ ลังอุตสาหกรรมและถังสี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้พิการลงทะเบียนรับบริการ 220 ราย จำนวนขาเทียม 227 ขา

จากสถิติข้อมูลประมวลผลในฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพบว่า ประเทศไทย มีผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 1,606,267 ราย และในจำนวนดังกล่าวพบว่าเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 777,224 ราย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุด 

ส่วนสาเหตุของความพิการมากกว่า 80% มาจาก 3 สาเหตุหลัก คือ 1. โรคเรื้อรังที่คนไทยป่วยกันมาก 3 โรค คือเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เกิดของโรคอัมพฤกษ์อัมพาต 2. อุบัติเหตุจราจรจากการขับรถเร็ว ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เมาแล้วขับ และ 3. จากการที่ไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรคเรื้อรังประจำตัวและจะมีความพิการร่วมด้วย.

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินโครงการ ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน ที่จังหวัดระยอง โดย IRPC ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร ได้เข้ามาสนับสนุนเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษเพื่อผลิตขาเทียมให้กับผู้พิการกว่า 200 คน... 23 ก.ค. 2559 02:12 23 ก.ค. 2559 03:17 ไทยรัฐ