วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"บิ๊กตู่" ปิ๊ง! ยาสีฟันโมเดลตีตลาดโลก

ลั่นแผนฯ 12 ต้องสำเร็จตามเป้า ฝันไกลวางรากฐานประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 อย่างเป็นทางการ ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ไปจนถึงปี 2564 ซึ่งแผนฯ 12 นี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาจากแผนฯ

ฉบับที่ผ่านๆมาที่ทำยังไม่สำเร็จหรือไม่ต่อเนื่อง โดยแผนฯ 12 นี้จะช่วยวางรากฐานของประเทศ สร้างความสุขที่ยั่งยืน มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นจะต้องทำตามโรดแม็ปของแผนฯ 12 ให้สำเร็จตามกรอบการดำเนินการแต่ละเป้าหมายให้ได้ และสังคมจะต้องไม่สร้างความเกลียดชัง ไม่แตกแยก ไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะไม่มีที่ยืนในเวทีโลกต่อไป

“รัฐบาลมีนโยบายที่จะเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดอุปสรรคที่ผ่านมาในทุกภาคส่วน เร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และจัดทำแนวทางให้คนในประเทศมีรายได้เพียงพอ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วางแผนระยะยาวในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผู้ใหญ่ทุกคนต้องมองภาพในอนาคตให้ชัดว่าจะเดินไปทางไหน ต้องเปิดมุมมองใหม่ เปิดใจให้กว้าง มองภาพ อนาคตระยะยาวของประเทศ อย่างมีทิศทาง มีเป้าหมายในการพัฒนา โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์จะมีความสำคัญที่สุด”

ขณะเดียวกัน ต้องช่วยกันคิดด้วยว่าจะผลิตสินค้าอะไรเพื่อตีตลาดไปได้ทั่วโลก ให้ประชากรโลก 4,000-5,000 ล้านคนใช้กันทุกคน เช่น สินค้าประเภทรองเท้าแตะ แปรงสีฟัน หรือยาสีฟัน ที่ต้องใช้ทุกวัน โดยมอบให้นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเอกชน ศึกษาแนวทางดังกล่าว อย่างไรก็ตามปัจจุบันสินค้าของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดอาเซียน แต่ราคาอาจจะสูงกว่าประเทศอื่นบ้าง.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 อย่างเป็นทางการ 23 ก.ค. 2559 01:07 23 ก.ค. 2559 01:07 ไทยรัฐ