วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ฉัตรชัย" ห่วงสิ้นปีราคาตก จับมือมหาดไทย-พาณิชย์แก้ข้าวล้นตลาด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากชาวนาไทยประสบภัยแล้งเป็นเวลายาวนาน ส่งผลทำให้ชาวนาภาคกลางต้องเลื่อนเวลาการปลูกข้าวออกไป 2 เดือน

จากปกติเพาะปลูกเดือน เม.ย.-พ.ค. เป็นเดือน ก.ค.2559 ซึ่งทำให้ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวตรงกับเวลาเก็บเกี่ยวของชาวนาภาคอีสาน ในเดือน พ.ย.-ธ.ค.2559 ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวออกในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลทำให้ราคารับซื้อข้าวเปลือกตกต่ำ ขณะที่ผลิตผลข้าวในปีนี้น่าจะมีจำนวนมาก เพราะน้ำมีปริมาณเพียงพอ จากปริมาณฝนตกตามฤดูกาล กระทรวงเกษตรฯ จึงเร่งหารือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อหามาตรการรับมือและช่วยเหลือชาวนาในช่วงเก็บเกี่ยวปลายปีนี้

ทั้งนี้ จากการหารือได้ข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหาการผลิตและการตลาดข้าวที่สำคัญ อาทิ 1.การสำรวจติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวอย่างใกล้ชิด 2.ประสานงานกับสมาคมผู้ประกอบการรับจ้างรถเกี่ยวนวด เพื่อวางแผนการบริหารจัดการเครื่องมือด้านการเกษตร รับมือกับสถานการณ์ข้าวออกมาพร้อมกันจนกระจุกตัว ส่งผลให้มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานและรถเกี่ยวนวดได้ และ 3.สำรวจเครื่องเกี่ยวนวดข้าว วัสดุอุปกรณ์ในการตาก ยุ้งฉาง และความต้องการของเกษตรกร เพื่อช่วยเก็บรักษาข้าวไม่ให้ออกสู่ตลาดในช่วงเวลาเดียวกัน

“ปีนี้เกษตรกรประสบภัยแล้งไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ในช่วงเวลาปกติ รัฐบาลจึงต้องหามาตรการรับมือและช่วยเหลือชาวนา โดยการร่วมกันจัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการผลิตจนถึงการตลาด ตั้งแต่ก่อนการเพาะปลูก ระหว่างเพาะปลูก และหลังการเพาะปลูก รวมถึงเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ในเรื่องการจำนำยุ้งฉาง เป็นต้น”.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากชาวนาไทยประสบภัยแล้งเป็นเวลายาวนาน ส่งผลทำให้ชาวนาภาคกลางต้องเลื่อนเวลาการปลูกข้าวออกไป 2 เดือน 23 ก.ค. 2559 00:53 23 ก.ค. 2559 09:17 ไทยรัฐ