วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.ตั้งเป้า "คนพิการ" มีอุปกรณ์ครบ

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมการแพทย์ ว่า กรมการแพทย์เปรียบเสมือนเป็นเรือธงของ สธ.ในด้านการรักษาพยาบาล ที่มีความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ มีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ

ทั้งในและนอก สธ. เช่น เรื่องการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้กรมการแพทย์ต้องพัฒนาให้มีความเป็นเลิศใน 3 ด้าน คือ บริการ วิชาการและวิจัย บวกกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง สำหรับผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 กรมการแพทย์ได้ดำเนินงานสำคัญที่ส่งผลต่อประชาชนในหลายเรื่อง เช่น จัดทำแนวทางการตรวจที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและมีบางส่วนที่ตรวจสุขภาพเกินความจำเป็นและไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย พบว่าประชาชนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือป่วยเป็นโรค เช่น ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยเบาหวานไม่ทราบว่าตัวเองเป็นเบาหวานและกว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงก็ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยโรคมาก่อน ส่วนในสตรีอายุ 15-59 ปี มีเพียงร้อยละ 42.5 ที่เคยได้รับการตรวจปากมดลูก ทั้งที่วิธีการตรวจไม่ซับซ้อน แต่ป้องกันการเกิดโรคและรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ศ.นพ.ปิยะสกลกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 3 แสนรูป พัฒนาระบบสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข การมอบแขนขาเทียมให้ผู้พิการทุกคนทั่วประเทศที่ตั้งเป้าภายในปี 2559 คนพิการขาขาด แขนขาดทุกคนจะได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสม การพัฒนาบริการโรคไตเรื้อรังในโรง พยาบาลชุมชนทั่วประเทศ สถานพยาบาลยาเสพติดระบบสมัครใจ ที่มีมาตรฐานกว่า 590 แห่ง และการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง เป็นต้น.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมการแพทย์ ว่า กรมการแพทย์เปรียบเสมือนเป็นเรือธงของ สธ.ในด้านการรักษาพยาบาล 23 ก.ค. 2559 00:47 23 ก.ค. 2559 00:47 ไทยรัฐ