วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่เชื่อฟ้องบังคับรับคนทำงาน

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวถึงกรณีสภาอุตสาหกรรมบางจังหวัดจะยื่นฟ้องศาลปกครอง ทบทวน พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่บังคับสถานประกอบการรับคนพิการเข้าทำงานอัตราส่วน 100 : 1 ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการว่า ไม่เชื่อว่าจะฟ้องร้อง หากได้สื่อสารทำความเข้าใจ อีกทั้งเมื่อเร็วๆนี้ที่เปิดตัวโครงการสานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา ภายในปี 2559 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ยังมาร่วมสนับสนุน และที่ผ่านมา พก.ได้แก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเอื้ออำนวยให้ภาครัฐ ภาคเอกชนปฏิบัติง่ายขึ้น ทั้งยังเดินสายทำความเข้าใจ ซึ่งแนวปฏิบัติหากไม่สามารถให้เข้าทำงานในสถานประกอบการได้ ก็เลือกจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสนับสนุนงานให้คนพิการทำในภูมิลำเนา.

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวถึงกรณีสภาอุตสาหกรรมบางจังหวัดจะยื่นฟ้องศาลปกครอง ทบทวน พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 23 ก.ค. 2559 00:37 23 ก.ค. 2559 00:37 ไทยรัฐ