วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แฉอาคารริมคลองแสนแสบก่อมลพิษ

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยในการสัมมนาเรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อคืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ ประจำปีงบประมาณ 2559 ว่า คพ.ได้กำหนดแผนปฏิบัติการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2536 ในพื้นที่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขาขึ้น โดยให้ความสำคัญกับแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ มีศักยภาพการระบายสูง และอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ได้แก่ แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคาร ได้แก่ โรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า ตลาด และร้านอาหาร และที่ดินจัดสรร ครอบคลุมพื้นที่ 21 เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 631 แห่ง

อธิบดี คพ.กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งแต่เดือน ต.ค.2558-มี.ค. 2559 จำนวน 128 แห่ง ในพื้นที่ริมคลองแสนแสบ 7 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน ราชเทวี ห้วยขวาง วัฒนา สวนหลวง วังทองหลาง และบางกะปิ พบว่า มีแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.4 ดังนั้น จากนี้ จะมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าของในพื้นที่ริมคลองแสนแสบเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบ การดูแลและปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน.