วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"วีระ" โดดโอ๋ "กรมศิลป์" ขาดคนงาน-งบฯเบิกช้า

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยหลังประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกรมศิลปากร ว่า ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558 ไตรมาสสุดท้ายของกรมศิลปากร พบว่าผลการเบิกจ่ายยังมีความล่าช้า ดังนั้น จึงได้มอบนโยบายว่า ขอให้เร่งจัดทำแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ของปี 2560 ให้แล้วเสร็จก่อนเดือน ก.ย.นี้ นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดการทำงานของสำนักสถาปัตยกรรม เรื่องการออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั้ง 41 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตชีวา ซึ่งปัจจุบันพบว่า อัตรากำลังคนของสำนักสถาปัตยกรรมมีจำนวนน้อยมาก ดังนั้น อาจจะต้องมีการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยออกแบบเพื่อให้การทำงานเร็วขึ้น ซึ่งเรื่องนี้จะเน้นในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวก่อนเพราะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้มาก อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น มีเป้าหมายภายใน 5 ปี จะมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิตครบทุกแห่ง ขณะเดียวกันยังได้มอบหมายให้สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีการรวบรวมสถิติของประชาชนที่เข้าพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ โดยเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย เพื่อนำมาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาผลงานของ ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแต่ละแห่งด้วย

“กรมศิลปากรเป็นกรมใหญ่ มีภาระงานที่อุ้ยอ้าย ส่วนใหญ่เป็นงานเฉพาะทาง และมักเกิดปัญหาอุปสรรคเรื่องบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถรองรับปริมาณงานที่มากได้ครบถ้วน ขณะเดียวกันเห็นว่า ผอ.ทุกสำนักพยายามขับเคลื่อนการทำงานเป็นอย่างดี แต่ที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้คงเป็นเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ จึงจะต้องเร่งรัดเรื่องนี้ ” นายวีระกล่าว.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยหลังประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกรมศิลปากร ว่า ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558 ไตรมาสสุดท้ายของกรมศิลปากร 23 ก.ค. 2559 00:30 23 ก.ค. 2559 01:30 ไทยรัฐ