วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเดย์ประตูนํ้า,สยาม,สีลม

ตั้งแต่15สิงหาคมนี้-กทม.สั่งห้ามค้าแผงลอยพร้อมกัน3จุด

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 59 ที่ศาลาว่าการ กทม. นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าประตูน้ำ เขตราชเทวี, สยามสแควร์ เขตปทุมวัน และถนนสีลม เขตสีลม

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเขต 3 เขตเตรียมความพร้อมจัดระเบียบผู้ค้าในพื้นที่เขตฯ ประกอบด้วย บริเวณประตูน้ำ พื้นที่เขตราชเทวี ถนนราชดำริ-สยามสแควร์ พื้นที่เขตปทุมวันและบริเวณถนนสีลม พื้นที่เขตบางรัก โดยให้จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงผิวการจราจร ปลูกต้นไม้ ขีดสีตีเส้น โดยประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อมในการจัดทำแผนฯ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในด้านการจัดกำลังพล โดยหากกำลังพลไม่พอเพียงให้ขอกำลังสนับสนุนจากสำนักเทศกิจและสำนักงานเขตได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในการตั้งเต็นท์อำนวยการและตั้งจุดสกัด นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เขตสำรวจพื้นที่สาธารณะทั้งในจุดที่มีการจัดระเบียบฯ ไปแล้วและจุดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ดำเนินการขีดสีตีเส้น แบ่งแยกระหว่างพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคลให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนและกลุ่มผู้ค้า ทั้งนี้การดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าของทั้ง 3 เขต กทม. จะอนุโลมให้ผู้ค้าทำการค้าได้ถึงวันที่ 14 ส.ค. 59 ดังนั้นตั้งแต่ 15 ส.ค. 59 พื้นที่จัดระเบียบดังกล่าวทั้ง 3 แห่งจะปลอดผู้ค้า ซึ่ง กทม.จะ ปฏิบัติการตามแผนการดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รายงานการจัดระเบียบยกเลิกหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ว่า ได้จัดระเบียบยกเลิกหาบเร่-แผงลอยเสร็จสิ้นไปแล้วจำนวน 1 เขต (ตลิ่งชัน) และมีกำหนดการจัดระเบียบยกเลิกหาบเร่-แผงลอย จำนวน 30 จุด ผู้ค้า 1,455 ราย พื้นที่ 12 เขต ภายในวันที่ 1 ส.ค. 59 และกำหนดการจัดระเบียบยกเลิกหาบเร่-แผงลอย จำนวน 1 จุด ผู้ค้า 92 ราย พื้นที่ 1 เขต (เขตธนบุรี) ภายใน วันที่ 22 ส.ค. 59.

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 59 ที่ศาลาว่าการ กทม. นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าประตูน้ำ เขตราชเทวี, สยามสแควร์ เขตปทุมวัน และถนนสีลม เขตสีลม 23 ก.ค. 2559 00:09 23 ก.ค. 2559 00:09 ไทยรัฐ