วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยะลาจัดงานโอทอปสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน หวังชูสินค้าไทยเข้าสู่AEC

กระตุ้นเศรษฐกิจ!! ยะลาจัดงานโอทอปสานสัมพันธ์สองแผ่นดินอำเภอเบตง ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง คาดว่าจะมียอดจำหน่ายใน 7 วัน ไม่น้อยกว่า 7 ล้านบาท...

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 22 ก.ค. ที่บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานโอทอปสานสัมพันธ์สองแผ่นดินอำเภอเบตง ประจำปี 2559 โดยมีนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ว่าที่ พ.ต.สุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าโอทอป ร่วมงานจำนวนมาก ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง

ว่าที่ พ.ต.สุเนตร กล่าวว่า จังหวัดยะลามอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน อำเภอเบตง เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า โอทอป ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่กับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้การบริหารจัดการตลาด และการดำเนินการเชิงธุรกิจ การประชาสัมพันธ์สินค้า ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในประเทศและต่างประเทศ สามารถจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม เป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชน ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง จังหวัดยะลาจึงได้จัดกิจกรรม งานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปสานสัมพันธ์สองแผ่นดินอำเภอเบตง ประจำปี 2559 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 21-27 ก.ค.

ทั้งนี้มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในจังหวัดยะลาและทั่วประเทศมาร่วมแสดงจำหน่ายสินค้าในงานจำนวน 100 บูธ โดยมีสินค้าที่จำหน่าย ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก ประเภทสมุนไพร ประเภทชวนชิม และประเภทเครื่องดื่ม คาดว่าจะมียอดจำหน่ายใน 7 วัน ไม่น้อยกว่า 7 ล้านบาท

ด้านนายดลเดช กล่าวว่า จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ถือเป็นโอกาสของจังหวัดที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป จังหวัดยะลา ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ นโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังถือว่าเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการโอทอป ที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สินค้าของจังหวัดยะลา ที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โอทอป จำนวน 376 กลุ่ม 599 ผลิตภัณฑ์ จะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องช่องทางการจำหน่าย รวมถึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ปรับตัวเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อความเชื่อถือต่อผู้บริโภค โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนารูปแบบการนำเสนอความโดดเด่น เพิ่มเรื่องราวของสินค้า ให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภค ทำให้เกิดการสร้างคุณค่าในตัวสินค้า สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับต่อลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดอาเซียนได้

กระตุ้นเศรษฐกิจ!! ยะลาจัดงานโอทอปสานสัมพันธ์สองแผ่นดินอำเภอเบตง ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง คาดว่าจะมียอดจำหน่ายใน 7 วัน ไม่น้อยกว่า 7 ล้านบาท... 22 ก.ค. 2559 22:52 23 ก.ค. 2559 01:37 ไทยรัฐ