วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ยันไม่บังคับลงทะเบียนพร้อมเพย์ แค่อำนวยความสะดวก ค่าบริการถูก

นายกฯ ขอ ปชช.ร่วมมือจัดระเบียบที่ดิน ส.ป.ก.หลังพบทุจริตขายสิทธิ์ต่อ ขอ ปชช.เปิดใจรับระบบ "พร้อมเพย์" โดยไม่ได้บังคับ ยันข้อมูลส่วนตัวไม่มีรั่วไหล พร้อมชี้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หวังจัดสวัสดิการรัฐ ไม่ใช้งบฯ เหวี่ยงแหแบบประชานิยม ยก "คริสโตเฟอร์ เบญจกุล" ตัวอย่างพัฒนาศักยภาพคนพิการ

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า รัฐบาลกำลังดำเนินการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในอนาคต จึงขอให้ประชาชนทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี อาทิ การจัดระเบียบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งที่ผ่านมานั้นได้มีการแจกจ่ายไปยังเกษตรกรผู้ยากไร้ แต่ด้วยผลการปฏิบัติที่อาจจะมีสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ประกอบด้วยการทุจริตของเจ้าหน้าที่บางราย หรือด้วยเหตุใดก็ตามทำให้เกิดมีการขายสิทธิ์ต่อ แล้วเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.แล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามต้องการ ตามวัตถุประสงค์ก็จำเป็นต้องเข้ามาบริหารจัดการใหม่ให้ถูกต้อง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดรูปแบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

นายกฯ กล่าวต่อว่า ขณะที่การลงทะเบียนในระบบพร้อมเพย์ เป็นทางเลือกให้ประชาชนใช้บริการโอนเงิน ไม่ได้บังคับ เพียงแต่อยากให้มีความสะดวกขึ้น เสียค่าบริการถูกลง ใช้เป็นช่องทางที่จะหาทางคืนเงินภาษีจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ที่มุ่งหวังเพื่อคนที่มีรายได้น้อย ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่รั่วไหล จะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน และก็จะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อยากให้ประชาชนได้เปิดใจทำความเข้าใจ อย่าไปหลงเชื่อคำบิดเบือน ใครจะใช้ก็ได้ตามความสมัครใจ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่มาลงทะเบียนขอใช้บริการแล้ว กว่า 9.7 ล้านราย สำหรับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน หรือผู้มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป ในช่วง 1 ก.ค.-15 ส.ค. ณ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยข้อมูลเชื่อมโยงไปยังทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจริงๆ นำไปใช้ในการจัดสวัสดิการสังคมได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้การออกแบบสวัสดิการมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล ไม่ให้มีการใช้งบประมาณแบบเหวี่ยงแหหรือประชานิยมในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่าเชื่อว่าจะเอามาใช้ประโยชน์เพื่อเก็บภาษี เพราะรัฐบาลเก็บภาษีจากคนไม่มีรายได้เพียงพอเป็นไปไม่ได้ มีแต่ว่าถ้ารัฐบาลมีสตางค์มากขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น เป็นไปได้หรือไม่ที่จะหาเงินใส่ให้ในบัญชี ไม่น่าดีใจหรือ และสิ่งที่เราทำได้ ไม่ได้ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาชวนเชื่อ

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงเรื่องของ นายคริสโตเฟอร์ เบญจกุล กับร้านเบเกอรี่ 60 plus bakery by Yamazaki & APCD ร้านนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อให้ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมีความสุขในสังคม โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ แทนที่จะส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมสำหรับคนพิการ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการทำงานของคนพิการให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบริษัทไทยยามาซากิ โดยข้อจำกัดพนักงานของร้านมากกว่าร้อยละ 80 เป็นคนพิการทางด้านร่างกาย ออทิสติก และคนพิการทางการได้ยิน

นายกฯ กล่าวต่อว่า ประเทศไทยมีคนพิการประมาณ 1.6 ล้านคน โดย 7 แสนกว่าคน หรือเกือบร้อยละ 50 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และอยู่ในวัยทำงาน และก็มีเพียง 2 แสนกว่าคนเท่านั้น ที่ประกอบอาชีพมีรายได้ อีก 4 แสนกว่าคนไม่ได้ประกอบอาชีพ ดังนั้นขอเชิญชวนภาคธุรกิจเอกชนและทุกภาคส่วนช่วยกันส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าทำงานมากขึ้น ปัจจุบันมีการจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 96.7 ซึ่งถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่ดีขึ้นและมีการใช้มาตรการทางภาษีช่วยเหลือกับสถานผู้ประกอบการที่สามารถจ้างคนพิการด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลนี้มุ่งมั่นให้คนพิการทุกประเภทได้ออกสู่สังคม สามารถแสดงศักยภาพ มีความสามารถในการทำงานเพื่อให้สังคมได้รับรู้ ยอมรับ และเข้าใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ โดยได้กำหนดให้ผู้แสดงความสามารถไม่เป็นผู้มีความผิดตามกฎหมาย.

นายกฯขอ ปชช.ร่วมมือจัดระเบียบที่ดิน ส.ป.ก.หลังพบทุจริตขายสิทธิ์ต่อ ขอ ปชช.เปิดใจรับระบบ "พร้อมเพย์" โดยไม่ได้บังคับ ยันข้อมูลส่วนตัวไม่มีรั่วไหล พร้อมชี้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หวังจัดสวัสดิการรัฐ ไม่ใช้งบฯเหวี่ยงแหแบบ... 22 ก.ค. 2559 19:13 22 ก.ค. 2559 21:00 ไทยรัฐ