วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มิตรผล ชูมาตรฐาน Bonsucro รายแรกในไทย เพิ่มโอกาสแข่งขันตลาดโลก

มิตรผล ชูมาตรฐาน Bonsucro รายแรกในไทย เพิ่มโอกาสแข่งขันตลาดโลก

  • Share:

กลุ่มมิตรผล นำร่องรายแรกในไทย คว้ามาตรฐาน Bonsucro ภายใต้รูปแบบเกษตรสมัยใหม่ เตรียมขอรับรองพื้นที่เพิ่มอีก 127,450 ไร่ หวังเปิดโอกาสสู่การแข่งขันตลาดโลก...

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล กล่าวระหว่างนำสื่อมวลชนร่วมชมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของกลุ่มมิตรผล ตลอด Value Chain ตามหลักมาตรฐานของ Bonsucro ณ โรงงานมิตรผลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ว่า การได้มาตรฐาน Bonsucro ถือเป็นอีกหนึ่งดัชนีวัดความสำเร็จในการดำเนินงานของมิตรผลในการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่มีมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี เนื่องจากมิตรผลเป็นรายแรกในประเทศไทย รายที่สองในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ห้าของโลกที่ได้รับรองมาตรฐานนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในทุกภาคส่วนให้ดียิ่งขึ้น เปิดโอกาสทางด้านธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

"สำหรับมาตรฐานตัวนี้ คือการวัดระบบเมตริกของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลรายแรกของโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการผลิตอ้อยและน้ำตาล รวมทั้งยังเป็นการตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ" นายกฤษฎา กล่าว

โรงงานมิตรผลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้ การได้รับการรับรองผลผลิตน้ำตาลมาตรฐาน Bonsucro ลอตแรกของกลุ่มมิตรผล จำนวน 7,000 ตัน ส่วนแนวทางขั้นต่อไปในปี 2560 กลุ่มมิตรผลมีแผนที่จะขอรับมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 42,450 ไร่ และในปี 2561 จะขยายการขอรับรองพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 127,450 ไร่ โดยคาดว่า ภายในปี 2563 จะสามารถขอรับรองพื้นที่ได้ทั้งหมด 4 แสนไร่

ด้าน นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ กลุ่มงานอ้อย กลุ่มมิตรผล กล่าวเสริมว่า สำหรับกระบวนการดำเนินงานของกลุ่มมิตรผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ Bonsucro คือ การจัดการเกษตรสมัยใหม่ หรือ Modern Farm ด้วยทฤษฎี 4 เสาหลัก ได้แก่ การปลูกพืชบำรุงดิน การบดการไถพรวน การควบคุมแนววิ่งของรถ และการลดการเผาใบอ้อยโดยใช้รถตัด ที่ได้นำต้นแบบจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่สามารถปลูกอ้อยได้ผลผลิตต่อไร่สูงสุดในโลก มาประยุกต์ใช้ตลอดระยะเวลา 2 ปี นอกจากจะช่วยลดต้นทุน ยกระดับประสิทธิภาพ รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้