วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลขาฯ กพฐ. รับมอบอาคาร 'กำพล วัชรพล' ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 58 จ.อุทัยธานี

"นายการุณ" เลขาฯ กพฐ. รับมอบอาคารเรียน "กำพล วัชรพล" ของ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 58 จ.อุทัยธานี โดยมี นายมานิจ กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมด้วย "นายเชน" เลขาฯ มูลนิธิ ร่วมเป็นเกียรติมอบอาคาร

เมื่อวันที่  22 ก.ค. 59 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีรับมอบอาคารเรียน “กำพล วัชรพล” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี โดยมี นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมด้วย นายเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ ร่วมเป็นเกียรติมอบอาคารเรียน

ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นองค์กรธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน เห็นความสำคัญการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับชั้นประถม ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนทัดเทียมกัน จึงได้สร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในภูมิภาคต่างๆ กว่า 101 โรงเรียน และได้จัดตั้งมูลนิธิไทยรัฐ เพื่อให้การอุปการะสนับสนุนโรงเรียน จะไม่ปล่อยให้ถูกทอดทิ้ง พร้อมพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งตัวอาคาร บุคลากร และความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียน คณะกรรมการมูลนิธิไทยรัฐจึงได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,850,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าวจนแล้วเสร็จ และมีพิธีมอบอาคารในครั้งนี้

"นายการุณ" เลขาฯ กพฐ. รับมอบอาคารเรียน "กำพล วัชรพล" ของ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 58 จ.อุทัยธานี โดยมี นายมานิจ กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมด้วย "นายเชน" เลขาฯ มูลนิธิ ร่วมเป็นเกียรติมอบอาคาร 22 ก.ค. 2559 13:43 23 ก.ค. 2559 12:13 ไทยรัฐ