วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ภารกิจสำคัญของ ดิจิทัล เวนเจอร์ส...ธนา เธียรอัจฉริยะ

มาแล้ว! ดิจิทัล เวนเจอร์ส เปิดแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “Forwarding FinTech” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อน financial technology และกลุ่มผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีทางการเงินสำหรับ อุตสาหกรรมธนาคารไทย

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด (Digital Ventures) ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของ อุตสาหกรรมธนาคารผ่านการลงทุนและการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ที่มีความสามารถให้เติบโตร่วมไปกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเริ่มความพร้อมด้วยการลงทุนในบริษัท startup ระดับโลก การเปิดตัว DV accelerator และการเปิด bank simulation platform สำหรับทดลองไอเดียใหม่ๆ จากสามหน่วยงานหลักของบริษัท

นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “ดิจิทัล เวนเจอร์ส ได้รับการก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการมาถึงของ financial technology ที่จะมีผลกระทบต่อ การเติบโตของธนาคาร ความจำเป็นในการปรับตัวของธนาคารและการนำ solution ใหม่ๆ เข้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปรวมถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วมของธนาคารในการผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ภารกิจสำคัญของ ดิจิทัล เวนเจอร์ส คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในโลกแห่ง financial technology ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะตอบสนองธนาคารรวมถึงผลักดันให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับธนาคารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ดิจิทัล เวนเจอร์ส จะดำเนินงานผ่านสามส่วนธุรกิจหลักคือ

• หน่วยงานทุนองค์กร (Corporate Venture Capital)
• หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Products)
• หน่วยงานศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ (Accelerator)

ธนา บอกว่า หน่วยงาน “ทุนองค์กร หรือ Corporate Venture Capital" มีคุณพลภัทร อัครปรีดี - Managing Director, Corporate Venture Capital ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล จะมีหน้าที่ศึกษา ทำความเข้าใจเทคโนโลยี และตัดสินใจ ในการลงทุน โดยมีเงินทุนเริ่มต้นสำหรับการลงทุนประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยได้เริ่มการลงทุนครั้งแรกในกองทุน “โกลเดนเกต เวนเจอร์ส” (Golden Gate Ventures) ซึ่งเป็นกองทุนสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิจิทัล เวนเจอร์ส ได้เข้าลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ร่วมกับ Life.SREDA ซึ่งเป็น venture capital ระดับโลกในด้าน financial technology ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ สิงคโปร์ การร่วมมือกับ Life.SREDA นี้จะเอื้อประโยชน์ให้ ดิจิทัล เวนเจอร์ส ได้รับประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ ทั้งด้านงานวิจัย และในด้านการลงทุน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการให้บริการทางการเงินในอนาคตได้

หน่วยงาน “พัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล” นำโดย คุณสุวิชชา สุดใจ – Managing Director, Digital Products มีภารกิจทางด้านงานวิจัย ทดลองสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน financial technology ในรูปแบบต่างๆ เป็นเสมือนห้องทดลองในธนาคารไทยพาณิชย์ในการหา solution ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ เช่น Blockchain, Internet of Things (IoT), Machine Learning (AI) และ Biometrics

อย่างไรก็ดี ในเดือนสิงหาคม ทางหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล จะเปิดตัว bank simulation platform ที่เปรียบเสมือนเป็น ธนาคารจำลอง ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีการเงินเข้าทดลอง ในระบบเสมือนจริงนี้ได้ เพื่อให้สามารถมองเห็นกลไกของธนาคาร และประเมินได้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้น สามารถนำออกสู่ตลาด และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หรือไม่ และเพื่อที่จะใช้ในการปรับปรุงก่อนจะใช้งานเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยจะให้กลุ่มผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ ทางด้านเทคโนโลยี การเงินนี้เข้าทดลองในระบบนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ดิจิทัล เวนเจอร์ส จะเป็นรายแรกที่จะเปิด API ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาดึงข้อมูลบางส่วนของ SCB ไปใช้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและทดลองผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน

หน่วยงานศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ หรือ “Accelerator” โดยคุณชาล เจริญพันธ์ – Head of Accelerator จะทำหน้าที่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา พร้อมให้เงินทุนกับกลุ่มสตาร์ทอัพเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กลุ่มผู้ประกอบการ financial technology ในเมืองไทยและในภูมิภาค

ขณะนี้ ดิจิทัล เวนเจอร์ส ได้เตรียมเปิดโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพรุ่นที่ 1 ภายใต้ชื่อ Digital Ventures Accelerator (DVA) ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับความรู้พื้นฐานของการ เป็นผู้ประกอบการ อย่างเข้มข้น ได้รับคำปรึกษาจากเมนทอร์ (Mentor) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ จะได้รับเงินทุนให้เปล่าจำนวน 300,000 บาท โดยทางโครงการจะคัดเลือก สตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับ financial technology 50% และสตาร์ทอัพทางด้านอื่นอีก 50% เพื่อสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ได้ทั้ง SCB และ ลูกค้า SCB ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ โดยโครงการ Digital Ventures Accelerator นี้จะเปิดรับสมัครถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

มาแล้ว! ดิจิทัล เวนเจอร์ส เปิดแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “Forwarding FinTech” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อน financial technology และกลุ่มผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีทางการเงินสำหรับ อุตสาหกรรมธนาคารไทย 22 ก.ค. 2559 12:03 22 ก.ค. 2559 14:04 ไทยรัฐ