วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มุมข้าราชการ 23/07/59

มุมข้าราชการ 23/07/59

โดย ซี.12
23 ก.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

เสาร์นี้ขอใช้พื้นที่สำหรับ ข้าราชการหญิง ในแวดวงนักปกครองของกระทรวงมหาดไทย จากที่เคยผงาดขึ้นมาเชิดชูศักดิ์ศรีของ สิงห์สาว ได้พอสมควรปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปค่อยๆโรยราไม่มีการปั้นคนขึ้นมาต่อเนื่อง ดูได้จากตำแหน่งในระดับสูงอย่าง ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และ อธิบดี ที่ไม่เคยปรากฏโฉมมานานแล้ว แม้แต่ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีอยู่ก็น่าใจหาย....

ณ ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดหญิง มีเพียง 2 คน คือ จิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และ ฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร แต่พอถึงสิ้นปีงบประมาณนี้ 30 กันยายน 2559 ก็ถึงเวลาต้องเกษียณอายุราชการไปเสียหนึ่งคือ ผู้ว่าฯจิตรา เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวคือ ผู้ว่าฯฉัตรพร....

ครั้นเหลียวมอง รอง ผวจ.หญิง ในร้อยกว่าคนของรอง ผวจ.นั้นหรือก็มีเพียง 5 คน มิหนำซ้ำ 2 ใน 5 ก็พากันเกษียณอายุปีนี้ได้แก่ นภา ศกุนตนาค รอง ผวจ.ชัยภูมิ และ ชูสม รัตนนิตย์ รอง ผวจ.แพร่ เหลือแต่ กานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รอง ผวจ.จันทบุรี ณิทฐา แสวงทอง รอง ผวจ.ราชบุรี และ ปาณี นาคะนาท รอง ผวจ.ลำพูน น่าจะผลักดันให้เป็น ผวจ.หญิงเพิ่มขึ้นสักคน ....

ถ้านับรวมรองอธิบดีในกระทรวงมหาดไทยก็มี สายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพิ่มอีกคนเดียว เพราะรองอธิบดีอีกคนคือ ศิระภา วาระเลิศ รองอธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง ก็เกษียณเหมือนกัน....

ถ้าจะมีข้ออ้างว่าข้าราชการหญิงในตำแหน่งที่ขึ้นได้มีอาวุโสน้อยกว่ารองอื่นๆที่เป็นข้าราชการชายก็อ้างได้ แต่น่าจะใคร่ครวญถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมด้านอื่นบ้าง ทั้งหลายทั้งปวงที่บันทึกมานี้ก็เพราะทุ่มเทความหวังในวิจารณญาณของ กฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญในการผลักดัน....

สำหรับข้าราชการสตรี ที่เป็น นายอำเภอหญิง และเทียบเท่า ตอนนี้มีคิวลุ้นขึ้นสู่ตำแหน่งนายอำเภอ อำนวยการระดับสูง 5-6 คน จากจำนวน นายอำเภอระดับต้น ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 217 คน เพราะที่เหลืออีก 200 กว่าคนนั้นเป็นนายอำเภอชายล้วนๆ....n ลองมาติดตามดูกันว่า ยอดหญิง ที่แหวกวงจรเข้ามาครองตำแหน่ง นายอำเภอ ได้เทียมหน้าเทียมตาบุรุษเพศนั้นมีใครกันบ้าง เริ่มที่ จิรภา ทองศิริ นายอำเภอห้วยคต อุทัยธานี ไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอเทพารักษ์ นครราชสีมา ภัทราพร ลายจุด นายอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ สุนันท์ สุขเจริญ นายอำเภอโนนดินแดง บุรีรัมย์....

อีก 2 รายเป็น ผู้อำนวยการส่วน ในส่วนกลางที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับนายอำเภอระดับต้น เข้าใจว่าเคยเป็นนายอำเภอมาก่อนหน้านี้แล้วคือ สลารีวรรณ ทัพทวี ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กับ อาภรณ์ ใหม่มงคล ผู้อำนวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน....

พูดถึงความก้าวหน้าของ นายอำเภอหญิง แล้วขอเลยต่อไปถึงการต้อนรับ ปลัดอำเภอหญิง บรรจุใหม่เป็นรุ่นแรกของปีนี้ มี 24 คนจากจำนวนปลัดอำเภอใหม่ 100 คน ดังนี้ ณัฐชญา สุริต ปลัดอำเภอไพศาลี นครสวรรค์ ยศธร ผลเจริญรัตน์ ปลัดอำเภออมก๋อย เชียงใหม่ วิไลวรรณ ตาดา ปลัดอำเภอแม่อาย เชียงใหม่ ผกาวรรณ แสนออน ปลัดอำเภอเวียงแหง เชียงใหม่ วีรินทรดา ไชยวุฒิจักร ปลัดอำเภอเชียงดาว เชียงใหม่ ณัฐพร จารุรัตน์ศุภมิตร ปลัดอำเภอบ้านโคก อุตรดิตถ์....

ถัดมาเป็น กุลฉัตร กาลหอมนวล ปลัดอำเภอศรีมโหสถ ปราจีนบุรี หทัยรัตน์ เสมประวัติ ปลัดอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ณัฐวดี คงคาฉุยฉาย ปลัดอำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี ณัฐนรี อาเย ปลัดอำเภอพนัสนิคม ชลบุรี กิตติยากร แก้วใส ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี พัทรณันท์ แสนสุข ปลัดอำเภอบ้านฉาง ระยอง....

ติดตามด้วย อสนี ชัยภูวนารถ ปลัดอำเภอเวียงแก่น เชียงราย จิราวรรณ ศรทอง ปลัดอำเภอท้ายเหมือง พังงา ลลิตา ตั๋นชุม ปลัดอำเภอนครไทย พิษณุโลก รอฮันณา วาเด็ง ปลัดอำเภอเมืองพังงา กรแก้ว ไกรแก้ว ปลัดอำเภอกะปง พังงา สาวิตรี เลี้ยงอำนวย ปลัดอำเภอบางคนที สมุทรสงคราม....

กลุ่มสุดท้าย ภาการ ภูบ้านเช่า ปลัดอำเภอภูเขียว ชัยภูมิ นริศรา เหลี่ยมเคลือบ ปลัดอำเภอแม่เปิน นครสวรรค์ ทิวาพร ทนันชัย ปลัดอำเภอแม่สาย เชียงราย อรุณลักษณ์ ประคองใจ ปลัดอำเภอโนนดินแดง บุรีรัมย์ ภัทรพร เรืองฤทธิ์ ปลัดอำเภอสันติสุข น่าน ศิราภร เที่ยงสาย ปลัดอำเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์....

ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้