วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรื่องที่อาจจะต้องทำใจ

แม้ กกต.จะสัญญาว่าจะเปิดเวที ให้ฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญได้อภิปรายโดยเสรีทางโทรทัศน์ แต่เพื่อความมั่นใจ “กลุ่มพลเมืองผู้ห่วงใย” ประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคม 16 องค์กร ได้ออกแถลงการณ์ย้ำ เรียกร้องให้เคารพสิทธิประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน ต้องเสนอทางเลือกที่ชัดเจนให้ประชาชน

แกนนำกลุ่มพลเมืองคนหนึ่ง คาดหวังว่าการลงประชามติจะต้องเปิดกว้าง ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเต็มที่ เสียงของประชาชนต้องมีความหมาย ไม่ใช่แค่พิธีกรรม เพราะถ้าประชามติและรัฐธรรมนูญ มีปัญหา อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง แบบพฤษภา-ทมิฬ 2535 อีกท่านหนึ่งเรียกร้องว่าถ้าไม่ผ่าน ต้องร่างฉบับใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญแบบฉบับ 2540

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็นประเด็นที่มีเสียงเรียกร้องมาโดยตลอดแต่ไม่ได้รับการตอบสนอง เนื่องจากกฎเหล็กใน พ.ร.บ.ประชามติ การตัดสินใจเปิดเวทีครั้งนี้ กกต.อ้างว่าไม่ใช่ “เพิ่งจะตื่น” แต่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดรายการทางทีวีและแจกจ่ายเอกสาร แต่เป็นการสื่อสารทางเดียว พูดกรอกหูประชาชนให้ฟังความข้างเดียว

ส่วนประเด็นที่ว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะทำอย่างไร? ก็เป็นเรื่องที่สับสนและคาใจมาโดยตลอด ประชาชนสับสนยิ่งขึ้น เมื่อนายกรัฐมนตรีเผลอพูดแบบคาบลูกคาบดอกทีเล่นทีจริงว่า “ถ้าไม่ผ่านผมจะเขียนเอง” ส่วนรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายบอกแต่เพียงว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ไม่บอกว่าใครเป็น คนร่าง

ประเด็นนี้เป็นปัญหาที่สำคัญ หากร่างไม่ผ่านประชามติจะเอาอย่างไร? ประชาชนมีสิทธิที่จะรู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ เหมือนกับรัฐธรรมนูญ 2550 ที่บอกล่วงหน้าว่าถ้าไม่ผ่าน ให้นำรัฐธรรมนูญฉบับใด ฉบับหนึ่งมาปรับปรุงแก้ไขและประกาศใช้ ไม่ควรปิดหูปิดตาหรือมัดมือชก โดยถือว่าอำนาจสูงสุดอยู่รัฐ ส่วนประชาชนมีหน้าที่แค่กาบัตรลงประชามติ

หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน สิ่งที่รัฐบาลไม่ควรกระทำโดยเด็ดขาดคือ เอาร่างที่ตกไปมาประกาศใช้ แม้จะมีการแก้ไขบ้างก็ตาม จะเท่ากับไม่เคารพความเห็นของประชาชน มิฉะนั้นก็ไม่ต้องให้ลงประชามติ แต่ประกาศใช้เลย เพราะถือว่ากุมอำนาจเด็ดขาด หากไม่ผ่าน น่าจะพิจารณาข้อเรียกร้องของกลุ่มพลเมืองผู้ห่วงใยเรื่อง สสร.

แต่กลุ่มพลเมืองที่เรียกร้องขอสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องทำใจ ในสถานการณ์ปัจจุบันไม่น่าจะสามารถร่างรัฐธรรมนูญได้โดยอิสระ แต่ต้องคำนึงถึงคำเตือน “ลงเรือแป๊ะต้องตามใจแป๊ะ” และคำพูดของศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคนก่อน ที่ได้ดวงตาเห็นธรรม หรือถึงบางอ้อ “เขาต้องการอยู่ยาว”.

22 ก.ค. 2559 09:43 22 ก.ค. 2559 09:43 ไทยรัฐ