วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"บิ๊กตู่" ใช้ ม.44 แก้รถไฟฟ้าสีน้ำเงิน

"บิ๊กตู่" ใช้ ม.44 แก้รถไฟฟ้าสีน้ำเงิน

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อวานนี้ (21 ก.ค.) ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 42/2559 เรื่องการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงินระบุว่า ระบบการขนส่งสาธารณะโครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อและโครงการรถไฟฟ้าสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ในปัจจุบันยังมีปัญหาในการเชื่อมต่อและร่วมใช้ระบบรถไฟฟ้าการ พิจารณาคัดเลือกเอกชนและการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน เพื่อให้มีการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน แม้จะมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 พ.ค.59 เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อและร่วมใช้ระบบไฟฟ้าเสร็จโดยเร็ว แต่หน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จได้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและรวดเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ให้มีคำสั่งดังนี้คือ ให้คณะกรรมการคัดเลือกยุติการดำเนินการใดๆที่อยู่ระหว่างดำเนินการตาม พ.ร.บ.การให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐปี 2556 และให้คณะกรรมการการรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมต่อหรือร่วมใช้กิจการรถไฟฟ้า โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันคำสั่งมีผลบังคับใช้ โดยให้เสนอหลักเกณฑ์พร้อมทั้งความเห็นของหน่วยงานต่อ รมว.คมนาคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปและให้ รมว.คมนาคม พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินให้สามารถเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน และการกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินให้มีระยะเวลาการดำเนินโครงการสิ้นสุดลงพร้อมกัน หรือสอดคล้องกัน ให้คณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการกำกับดูแลประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาการดำเนินการในส่วนของงานระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลและโครงการส่วนต่อขยาย โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และเมื่อได้ข้อยุติแล้วให้เจรจาร่วมกันกับผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลให้ดำเนินโครงการส่วนต่อขยาย และแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนกับผู้รับสัมปทาน เพื่อให้สามารถเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน โดยให้เจรจาและแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้