วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ไทยพาณิชย์" แจกทุนสตาร์ทอัพ

นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า บริษัทต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมธนาคารผ่านการลงทุน และการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีการเงิน เพื่อนำมาใช้ในธนาคารไทยพาณิชย์ หรือลูกค้าของธนาคารได้ใช้นวัตกรรมการเงินใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

“ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ใส่เงินลงทุนเข้ามา 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,760 ล้านบาท และภายในปีนี้บริษัทจะนำเงิน 1 ใน 3 ของเงินลงทุน ไปลงทุนในกองทุนสตาร์ทอัพต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ และเป็นกองทุนที่คิดค้นผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินใหม่ ที่นำมาใช้ในธนาคารไทยพาณิชย์”

นายธนากล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนของบริษัทที่มีอยู่ทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ลงทุนในกองทุนสตาร์ทอัพในต่างประเทศสัดส่วน 40% ร่วมลงทุนในบริษัทต่างชาติอีก 60% ซึ่งบริษัทจะเลือกเข้าไปลงทุน จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เช่น ร่วมลงทุนกับบริษัทไอบีเอ็ม และร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพในเมืองไทย 350 ล้านบาท โดยเงินร่วมลงทุนในประเทศไทยมีจำนวนน้อย ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้นโยบายไม่ต้องการกำไรที่มากมาย ขอให้ไม่ขาดทุน มั่นใจว่าใน 6 เดือน หรือ 1 ปี จะมีเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในธนาคารไทยพาณิชย์ และเร็วๆนี้ จะมีเรื่องการลงทุนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีซีอีโอธนาคารไทยพาณิชย์เป็นประธาน ถ้าเห็นชอบกับการลงทุนในต่างประเทศครั้งนี้ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้ใช้ โดยบริษัทยังเตรียมเปิดโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพรุ่นที่ 1 ภายใต้ชื่อ Digital Ventures Accelerator (DVA) ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับเงินทุนให้เปล่าจำนวน 300,000 บาท เปิดรับสมัครถึงสิ้นเดือน ส.ค.นี้.

บริษัทต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมธนาคารผ่านการลงทุน และการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีการเงิน เพื่อนำมาใช้ในธนาคารไทยพาณิชย์ หรือลูกค้าของธนาคารได้ใช้นวัตกรรมการเงินใหม่ เพื่อรองรับ 22 ก.ค. 2559 01:49 22 ก.ค. 2559 01:50 ไทยรัฐ