วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฉลอง 150 ปี "เปีย มาลากุล" บุคคลสำคัญของโลก

ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี หรือ ม.ร.ว.เปีย มาลากุล ซึ่งได้รับยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลกว่า เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาไทยสมัยใหม่ในสยาม เป็นผู้จัดให้มีหลักสูตรและแผนการศึกษาเป็นครั้งแรก และเป็นผู้บุกเบิกการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ด้วยการก่อตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ซึ่งปัจจุบันคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนเพาะช่าง นอกจากนี้ ยังนิพนธ์หนังสือที่ใช้เป็นแบบเรียนเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยของคนในชาติ อาทิ แบบเรียนสมบัติผู้ดี พลเมืองดี ทั้งยังเป็นผู้นิพนธ์คำร้องเพลงสามัคคีชุมนุม

เลขาธิการ สกศ.กล่าวอีกว่า สกศ.ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นระยะเวลา 2 ปีคือ 2559-2560 โดยจะมีการประกวดตราสัญลักษณ์และจัดทำดวงตราไปรษณียากร การจัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาคือรากแก้วแห่งแผ่นดิน” จัดทำหนังสือประวัติและผลงานอันทรงคุณค่ามอบแก่สถานศึกษาทุกระดับ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการและเชิดชูเกียรติเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่มีต่อวงการศึกษา.

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาไทยสมัยใหม่ในสยาม เป็นผู้จัดให้มีหลักสูตรและแผนการศึกษาเป็นครั้งแรกและเป็นผู้บุกเบิกการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ด้วยการก่อตั้งโรงเรียนมหาดเล็ก 22 ก.ค. 2559 00:58 22 ก.ค. 2559 00:58 ไทยรัฐ