วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลอดแบบริมแม่นํ้า12แผน พระราม7ถึงปิ่นเกล้า-สร้างใหม่สะพานเดินข้ามแม่น้ำ 2 จุด

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แถลงความคืบหน้าการศึกษาโครงการว่า ขณะนี้การศึกษาจัดทำร่างผังแม่บท ระยะทาง 57 กม. และระยะนำร่อง 14 กม. ได้ออกแบบแล้วเสร็จเบื้องต้น จำนวน 12 แผนงาน และประมาณต้นเดือน ก.ย. จะจัดประชุมรับฟังความเห็นประชาชนครั้งที่ 3 เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขร่างผังแม่บทให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับพื้นที่พิเศษ 5 แห่ง ได้แก่ รัฐสภา วังเทวะเวสม์ ท่าวาสุกรี วังศุโขทัย และธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการออกแบบ ทั้งนี้ทางโครงการมีกำหนดส่งมอบงานวิจัยให้กรุงเทพมหานครภายในสิ้นเดือน ก.ย.นี้

สำหรับแผนผังแม่บทระยะนำร่อง 14 กม. จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 12 แผน ที่ออกแบบเบื้องต้นแล้ว ได้แก่ 1.การพัฒนาพื้นที่ชุมชน โดยฟื้นฟูและอนุรักษ์ วัฒนธรรมชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว 2.พัฒนาจุดหมายตาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น พิพิธภัณฑ์โรงเรือพระราชพิธี 3.การพัฒนาท่าเรือ ให้เป็นจุดเชื่อมต่อ 4.การพัฒนาเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ โดยปรับปรุง ตรอก ซอก ซอย ทางเดิน เพื่อเชื่อมต่อและเข้าถึงพื้นที่ 5.การจัดทำทางเดินริมน้ำ เพื่อเชื่อมต่อมรดกวัฒนธรรมทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำเข้าด้วยกัน เช่น ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จนถึงคลองผดุงกรุงเกษม เป็นต้น 6.การปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน เนื่องจากเขื่อนบางจุดสูง สร้างมลภาวะทางสายตา 7.การพัฒนาศาลาท่าน้ำ ให้เป็นจุดพักผ่อนริมน้ำ 8. การทำพื้นที่บริการสาธารณะ เช่น ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว จุดบริการจักรยาน 9.พัฒนาพื้นที่ศาสนสถาน โดยคำนึงถึงคุณค่าและเคารพต่อศาสนสถาน 10.พื้นที่แนวคูคลองประวัติศาสตร์ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลอง 11.พัฒนาพื้นที่นันทนาการและสวนสาธารณะริมน้ำ โดยใช้พื้นที่ว่างและพื้นที่สาธารณะด้านหลังเขื่อน จัดกิจกรรมนันทนาการ ลานกีฬา 12.สะพานคนเดินข้าม สร้างใหม่ 2 จุด คือ จากชุมชนสะพานพิบูลย์ฝั่งซ้าย ข้ามไปยังท่าเรือวัดฉัตรแก้วจงกลณี ฝั่งธนฯ และจากห้างแม็คโคร สามเสน ข้ามไปยังท่าทราย ซอยจรัญฯ 84 นอกจากนี้ปรับปรุงสะพานที่มีอยู่ ได้แก่ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานพระราม 8 สะพานกรุงธน สะพานพระราม 7 ใต้ทางรถไฟสายสีน้ำเงิน และเลียบคลองบางซื่อ-คลองบางอ้อ.

ขณะนี้การศึกษาจัดทำร่างผังแม่บท ระยะทาง 57 กม. และระยะนำร่อง 14 กม. ได้ออกแบบแล้วเสร็จเบื้องต้น จำนวน 12 แผนงาน และประมาณต้นเดือน ก.ย. จะจัดประชุมรับฟังความเห็นประชาชนครั้งที่ 3 เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขร่างผังแม่บท 22 ก.ค. 2559 00:38 22 ก.ค. 2559 00:39 ไทยรัฐ