วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดินมาจากนครศรีฯ ถวายพระพรในหลวง

ตลอดทั้งวันที่ 21 ก.ค. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระวรกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไป อาทิ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลอง 1 จ.ปทุมธานี ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา ลูกเสือชาวบ้าน นครนายก สโมสรโรตารี 108 ภาค 3330 ฯลฯ รวมถึงนายพรชัย นิจพล อายุ 44 ปี ชาว จ.นครศรีธรรมราช ที่กล่าวว่า เดินจากบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช รวมเวลา 21 วัน ระยะทางประมาณ 800 กม. เพื่อมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะตั้งใจที่จะแสดงออกถึงความ จงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อคนไทย ทรงอุทิศพระวรกาย ดูแลคนไทย ทั้งประเทศ แม้ในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ก็เสด็จฯ เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การเดินเท้าของตนในครั้งนี้เป็นเพียงเศษธุลีหนึ่งเท่านั้น หากเทียบกับพระราชกรณียกิจนานัปการของพระองค์ท่าน.

นายพรชัย นิจพล ชาว จ.นครศรีธรรมราช ที่กล่าวว่า เดินจากบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช รวมเวลา 21 วัน ระยะทางประมาณ 800 กม. เพื่อมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เพราะตั้งใจที่จะแสดงออกถึงความ จงรักภักดีและสำนึก 22 ก.ค. 2559 00:17 22 ก.ค. 2559 00:17 ไทยรัฐ