วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 ว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ เพื่อถวายความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ พร้อมกันนี้ ได้จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ความยาวประมาณ 4 นาที โดยจะเผยแพร่ในทุกช่องทางรวมถึงเว็บไซต์ วธ. www.m-culture.go.th  และทางยูทูบ พร้อมขอเชิญคนไทยทั่วประเทศร่วมถวายพระพรพระองค์ในโอกาสดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง นอกจากนี้ วธ.ยังจัดกิจกรรมตามหาบุคคลในภาพที่เคยถวายงานตามพระราชกรณียกิจ จำนวน 7 ภาพ ซึ่งสามารถชมภาพทั้ง 7 ได้ทางเว็บไซต์ วธ. ขณะที่กรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดนพเคราะห์และพิธีสืบดวงชะตา และองค์การทางศาสนา 15 องค์กรและศาสนิกชน 5 ศาสนา จัดพิธีสวดเฉลิมพระเกียรติในเวลา 07.00 น.วันที่ 28 ก.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล กรมศิลปากร จัดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่ 23-25 ก.ค. เวลา 14.00 น. ที่โรงละคร แห่งชาติ รวมถึงจัดพิมพ์หนังสือและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ.

ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช สมภพ 28 กรกฎาคม 2559 22 ก.ค. 2559 00:17 22 ก.ค. 2559 00:17 ไทยรัฐ