วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รุมถล่มช่างบูรณะวัดใหญ่สุวรรณาราม เมืองเพชร ทำสิ่งล้ำค่าในอดีตเสียหาย

นักวิชาการประวัติศาสตร์-ศิลปินแห่งชาติรุมถล่ม กรมศิลป์ ละเลยให้ผู้รับเหมาซ่อมแซมแบบชุ่ยๆ ศาลาการเปรียญของวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี ยุคอยุธยาตอนปลาย ขาดความประณีตในฝีมือและหลักวิชาช่าง จนความล้ำค่าในอดีตหายไป...

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.59 อาจารย์แสนประเสริฐ บัวเนียม ผอ.สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว นักประวัติศาสตร์โบราณคดีเมืองเพชร และนายทองร่วง เอมโอษฐ์ ศิลปินแห่งชาติ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) ได้เดินทางไปตรวจสอบการบูรณะวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี ตามโครงการบูรณะวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย.2559 ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ดำเนินการบูรณะวัดในแต่ละภูมิภาคของประเทศ จำนวน 9 วัด โดยวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี เป็นวัดหนึ่งในจำนวน 9 วัดของโครงการนี้

อาจารย์แสนประเสริฐ กล่าวว่า ได้รับชักชวน อ.ล้อม และ อ.ทองร่วง รวมทั้งครูช่างต่างๆ และคนที่รักในศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี มาช่วยกันดูการบูรณะซ่อมแซม ศาลาการเปรียญของวัด ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม-ศิลปกรรมยุคอยุธยาตอนปลาย สร้างด้วยไม้ผนังและฝาปะกนซึ่งเดิมเป็นของเจ้าฟ้าพระขวัญ ตำหนัก ต่อมาพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือพระเจ้าเสือ รื้อมาถวายพระสังฆราชแตงโม โดยมีบานประตูแกะสลักที่งดงามและมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์และศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย 

อย่างไรก็ตาม เราพบว่าศาลาการเปรียญของวัด ขาดความเอาใจใส่ในการควบคุมดูแลงานบูรณะเพื่อการอนุรักษ์ มีการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นเสาไม้ มีกระพี้และตาไม้ ทำให้ขาดความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ฝีมือช่างที่ทำการบูรณะก็ขาดความประณีตในงานช่าง มีการบากไม้และเจาะไม้ที่ผิดขนาด ทำให้เกิดช่องโหว่แล้วใช้เศษไม้และขี้เลื่อยมาอุดโป๊วทีหลัง การเข้าไม้จากเดิมที่ต้องทำบากหางเหยี่ยวและใช้สลักไม้ก็ไม่ดำเนินการให้เหมือนของเดิม แต่กลับใช้ตะปูตอกยึดแทน ซึ่งขาดความประณีตในฝีมือและหลักวิชาช่างที่ถูกต้อง จึงทำให้ความงดงามและการสืบทอดศิลปะเชิงช่าง และคุณค่าในอดีตขาดหายไป น่าเป็นห่วงมาก

นายทองร่วง เอมโอษฐ์ ศิลปินแห่งชาติ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) กล่าวว่า ศาลาการเปรียญหลังนี้มีประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมา เป็นไม้ผนังและฝาปะกนที่มีคุณค่า ตัวเรือนไทยมันมีโครงสร้างที่เชื่อมยึดและจับต่อกันแต่ละชิ้นแต่ละอัน มีหน้าที่ของมัน แต่นี่กลับมาบูรณะเพียงแค่เปลือกนอก ไม่ยึดหลักเดิมที่ช่างรุ่นครูจัดสร้างและทำไว้ แต่กลับมาตัดปะยึดตะปูจนทำให้ศาลาการเปรียญโบราณหลังนี้ลดคุณค่าลงไปอย่างน่าเสียดาย

ศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว นักประวัติศาสตร์เมืองเพชร กล่าวว่า ศาลาการเปรียญของวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี แห่งนี้มีการบูรณะซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้ง มาคราวนี้วัสดุที่นำมาใช้ เช่น เสาอาคารก็พบว่าเป็นเสาไม้ที่มีกระพี้มาก มีร่องรอยความเสียหายจนต้องมีการตัดปะ แสดงว่าเสามีปัญหา ตัวไม้ที่ทำ เช่น ฝาปะกนไม่ได้ตั้งบนพรึง ไม่มีการเจาะเข้าไปนั่งบนเสาไม้ ข้างหนึ่งเจาะเข้าไปนั่งอีกข้างหนี่งผุขาด ไม่มีการเจาะเข้าไปนั่งบนเสา แสดงว่าผู้ควบคุมงานไม่ได้มาดูแลเลย จึงปล่อยให้ทำเช่นนี้ ยิ่งที่เชิงชาย เขามีการเข้าไม้เป็นเดือยหางเหยี่ยว แต่การซ่อมใหม่ ไม่มีการเข้าเดือยหางเหยี่ยว เล่นต่อชนแล้วใช้ตะปูตียึดเอา และอีกหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น กลอน กับแป ก็ไม่ทำเหมือนเดิม การเจาะรูเพื่อใส่รอด ก็เจาะใหญ่เกินขนาดเมื่อใส่รอดเข้าไปก็เกิดช่องโหว่ขนาดใหญ่ ภาษาเมืองเพชรเขาบอกว่า “อย่างนี้จิ้งจกมันเข้าไปไม่ได้ เพราะมีตุ๊กแกซ่อนอยู่ในนั้น” รับไม่ได้เลยทำกันแบบนี้

ศาสตราภิชานล้อม กล่าวอีกว่า อันที่จริงหากจะแก้ปัญหาไม่มีคนคุมงานหรือไม่มีเวลามาดูแลงานบูรณะนั้นมันแก้ได้ ก็กำหนดไว้ในสัญญาว่าให้ใช้ช่างพื้นบ้าน หรือกำหนดให้ช่างพื้นบ้านเขาดูแลร่วม จะได้ช่วยกันควบคุมดูแลให้งานออกมาดี นี่มาซ่อมแซมแบบใช้ฝีมือช่างที่ช่างเมืองเพชรรับไม่ได้นี่ แย่มาก เสียดาย คราวที่แล้วเมื่อปี พ.ศ.2546 ก็มีปัญหาไปครั้งหนึ่งแล้ว นี่ปีนี้เอาอีกแล้ว

ขณะเดียวกันล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การบูรณะซ่อมแซมหอระฆังและหอไตรที่วัดพระพุทธไสยาสน์ หรือวัดพระนอน ปล่อยให้ผู้รับเหมาทำโครงสร้างเปลี่ยนเสาไปจนเสร็จแล้ว มาสั่งให้รื้อเปลี่ยนเสาไปถึง 5 ต้น จาก 16 ต้น แล้วก่อนเปลี่ยนทำไมไม่ตรวจสอบดู ปล่อยจนทำเสร็จไปแล้วพอมาพบเข้าก็อ้างว่ายังไม่ได้ตรวจรับงาน การรื้อออกมาทำใหม่ ของเก่ามันก็ช้ำอยู่แล้ว มันทำให้ยิ่งชำรุดเสียหายหนักไปกว่าเดิมเสียอีก นี่คือปัญหาในการควบคุมดูแลงานบูรณะอาคารศิลปะโบราณที่ขาดความเอาใจใส่ดูแลจนเกิดความเสียหาย

นักวิชาการประวัติศาสตร์-ศิลปินแห่งชาติรุมถล่ม กรมศิลป์ ละเลยให้ผู้รับเหมาซ่อมแซมแบบชุ่ยๆ ศาลาการเปรียญของวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี ยุคอยุธยาตอนปลาย ขาดความประณีตในฝีมือและหลักวิชาช่าง จนความล้ำค่าในอดีตหายไป... 21 ก.ค. 2559 19:45 22 ก.ค. 2559 01:30 ไทยรัฐ