วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช.ส่งหนังสือ ปิดพีซทีวี ชี้ไม่ปฏิบัติ ตามคำแจ้งเตือน

กสทช.ส่งหนังสือ ปิดพีซทีวี เนื่องจากออกอากาศละเมิดข้อตกลงตามกฎหมาย ยันมีคำสั่งแจ้งเตือนมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่เคยปฏิบัติตาม 

วันที่ 21 ก.ค. นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกระจายเสียงโทรทัศน์ สำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ส่งหนังสือถึง สถานีโทรทัศน์ พีซทีวี ในวันนี้ (21 ก.ค.59) ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. มีมติกำหนดให้ปิดช่องพีซทีวี เนื่องจากออกอากาศเนื้อหาละเมิดบันทึกข้อตกลงตามกฎหมาย และยืนยันว่า ไม่เกี่ยวกับ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ที่ 41/2559 ที่ให้อำนาจ กสทช. ดูแลการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน

โดยมตินี้ เป็นการพิจารณากำหนดมาตรการทางปกครองของช่องพีซทีวี เนื่องจากทำขัดเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลง ที่พีซทีวี ทำไว้กับ กสทช. โดยออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาต้องห้ามตามกฎหมาย ได้แก่ รายการ “เข้าใจตรงกันนะ” วันที่ 11 มีนาคม และ 21 มีนาคม 59/ รายการ “เข้มข่าวดึก” วันที่ 24 มีนาคม 59 รายการ “เข้มข่าวดึก” วันที่ 24 มีนาคม 59 และรายการ “ห้องข่าวเล่าเรื่อง” วันที่ 28 มีนาคม 59)

ประกอบกับ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557 และขัดต่อบันทึกข้อตกลง หรือเอ็มโอยู ที่ บริษัท พีช เทเลวิชั่น ทำกับสำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรทัศน์ จึงเป็นการขัดต่อเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ 14(27) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 2555 ซึ่งได้มีคำสั่งแจ้งเตือนให้พีซทีวี แก้ไขมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

กสทช.ส่งหนังสือ ปิดพีซทีวี เนื่องจากออกอากาศละเมิดข้อตกลงตามกฎหมาย ยันมีคำสั่งแจ้งเตือนมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่เคยปฏิบัติตาม 21 ก.ค. 2559 17:31 ไทยรัฐ