วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปธ.สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แจง 'แนวหน้า' ลาออก ไม่กระทบเจตนารมณ์

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แจง “แนวหน้า” ลาออก ไม่กระทบเจตนารมณ์ของการกำกับดูแลกันเอง แจง ยังมุ่งมั่นเจตนารมณ์ในการยกระดับวิชาชีพตลอดเวลา 19 ปี ชี้เป็นมุมมองของ นสพ.แนวหน้าเอง 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2559 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า กรณีที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้ (21 ก.ค.) เป็นต้นไปนั้น เป็นสิทธิของหนังสือพิมพ์แนวหน้า ที่สามารถจะลาออกจากการเป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ เนื่องจากระบบการทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในประเทศไทยเป็นระบบการควบคุมกันเอง แบบสมัครใจ หนังสือพิมพ์ที่เป็นสมาชิก ก็สามารถสมัครหรือขอลาออกจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ส่วนกรณีที่หนังสือพิมพ์แนวหน้า แจ้งเหตุผลในการลาออกว่า เป็นเพราะตลอดระยะเวลา 19 ปี ของการก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ไม่สามารถบรรลุเจตนารมณ์ในการควบคุมกันเอง และยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดีขึ้นได้ นั้น ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า ถือเป็นมุมมองที่แตกต่างไปของหนังสือพิมพ์แนวหน้า ในขณะที่หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆ อีกกว่า 50 ฉบับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อกำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบ และยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดีขึ้นต่อไป

“ปัจจุบัน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ดำเนินการแก้ไขธรรมนูญเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กรสมาชิก รวมทั้งยกระดับคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้นมาเป็นคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อให้สามารถพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วขึ้นและมีการทำงานเชิงรุกในการกำกับดูแลจริยธรรมของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งอยู่ระหว่างการทบทวนข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ฯ ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าลาออกจากการเป็นสมาชิก ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะร่วมกันผลักดันเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติต่อไป” นายชวรงค์ กล่าว.

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 21 กรกฎาคม 2559

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แจง “แนวหน้า” ลาออก ไม่กระทบเจตนารมณ์ของการกำกับดูแลกันเอง แจง ยังมุ่งมั่นเจตนารมณ์ในการยกระดับวิชาชีพตลอดเวลา 19 ปี ชี้เป็นมุมมองของ นสพ.แนวหน้าเอง 21 ก.ค. 2559 15:58 21 ก.ค. 2559 18:50 ไทยรัฐ