วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถิติโลก ปลูก 50 ล้านต้น ภายในเวลา 24 ชั่วโมง

ชาวอินเดียในแคว้นอุตรประเทศ อันเป็นแคว้นที่มีประชากรมากที่สุด ได้พร้อมใจกันออกจากบ้านมาชุมนุมกันตามพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อสร้างสถิติโลก ปลูกต้นไม้จำนวน 50 ล้านต้น ภายในเวลา 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ได้แจกจ่ายพันธุ์ไม้ไปทั่วแคว้นมาก่อนแล้ว เพื่อให้ช่วยกันปลูก และทำสถิติโลกลงในหนังสือกินเนสส์บุ๊ก

นายกเทศมนตรีของแคว้นได้กล่าวว่า การระดมปลูกต้นไม้ 50 ล้านต้น จะช่วยสร้างความรู้และความกระตือรือร้นของโครงการปลูกป่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เด่นชัดขึ้น เขากล่าวว่า “โลกได้ตระหนักถึงความพยายามที่จะผ่อนคลายการปล่อยคาร์บอนออกมาในบรรยากาศ ทำให้สภาพดินฟ้าอากาศต้องแปรปรวน ชาวอุตรประเทศจะได้ลงมือทำให้เป็นตัวอย่าง”

สถิติโลกเดิม ชาวปากีสถานจำนวน 847,275 คน เคยทำไว้เมื่อ พ.ศ.2556.

ชาวอินเดียในแคว้นอุตรประเทศ อันเป็นแคว้นที่มีประชากรมากที่สุด ได้พร้อมใจกันออกจากบ้านมาชุมนุมกันตามพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อสร้างสถิติโลก ปลูกต้นไม้จำนวน 50 ล้านต้น ภายในเวลา 24 ชั่วโมง 21 ก.ค. 2559 14:37 21 ก.ค. 2559 14:37 ไทยรัฐ