วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างเสร็จแล้ว 'อ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว' เพิ่มพื้นที่เกษตร

กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เสร็จแล้ว พร้อมกักเก็บน้ำทันฤดูฝนนี้พอดี โดยมีความจุอ่าง 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร...

นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ว่า ขณะนี้ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเสร็จ
เรียบร้อยแล้วสามารถกักเก็บน้ำได้ทันฤดูฝน 2559 นี้ โดยมีความจุอ่าง 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 6,000 ไร่ ในเขต ต.อ่าวตง ต.วังมะปรางเหนือ ต.เขาวิเศษ และเทศบาลวังมะปราง ขณะเดียวกันใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาของ อ.วังวิเศษ ซึ่งมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
ในฤดูแล้งครอบคลุม 11 หมู่บ้าน 3 ตำบล และ 1 เทศบาลดังกล่าว ส่วนระบบส่งน้ำเป็นระบบท่อความยาว 32.25 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ จะดำเนินการก่อสร้างในปี 2560 คาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561

ทั้งนี้ เมื่อสร้างอ่างเก็บน้ำเสร็จสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที เป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนสำหรับระบายลงลำน้ำเดิมสำหรับการเกษตรกรรม การรักษาระบบนิเวศ การประปา  และเมื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเสร็จตามมาจะเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้ถึง 6,000 ไร่ แก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนน้ำทำกิน โดยอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ออกแบบให้มีความจุใกล้เคียงกับปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีประมาณ 5.49 ล้านลูกบาศก์เมตร.   

กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เสร็จแล้ว พร้อมกักเก็บน้ำทันฤดูฝนนี้พอดี โดยมีความจุอ่าง 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร... 21 ก.ค. 2559 11:57 21 ก.ค. 2559 12:34 ไทยรัฐ