วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มีชัย' ลงพื้นที่เชียงใหม่ ให้ความรู้ร่าง รธน.

อธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญ "นายมีชัย ฤชุพันธุ์" ประธาน กรธ. ให้ “ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ” แก่ ปชช.-นศ.ในพื้นที่ เพื่อตอบคำถาม และคลายข้อสงสัย...

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 59 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อปวงชนชาวไทย” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และนายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในเรื่อง “ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ” “สาระสำคัญและเรื่องน่ารู้ในร่างรัฐธรรมนูญ” และการบรรยายพิเศษพร้อมชี้แจง เรื่อง “ประเด็นคำถามพ่วง” โดยทางเข้าสถานที่จัดงาน มีทหารและตำรวจคอยดูแลตรวจตราความเรียบร้อยอย่างแน่นหนา มีประชาชนและนักศึกษาที่สนใจมาลงทะเบียนรับเอกสาร และมารอรับฟังเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญของประเทศชาติ และเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการร่าง รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งหมดมาบรรยาย และตอบคำถามให้ประชาชนได้หายสงสัย

อธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญ "นายมีชัย ฤชุพันธุ์" ประธาน กรธ. ให้ “ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ” แก่ ปชช.-นศ.ในพื้นที่ เพื่อตอบคำถาม และคลายข้อสงสัย 21 ก.ค. 2559 11:19 21 ก.ค. 2559 13:13 ไทยรัฐ