วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ลดเมา...เพิ่มสุข สร้างมากกว่าซ่อม

ลดเมา...เพิ่มสุข สร้างมากกว่าซ่อม

  • Share:

“ลดเมาเพิ่มสุข” รณรงค์ทุกภาคของประเทศ เป็นโครงการที่มีเครือข่ายแนวร่วมกว่า 2,000 แห่ง…คำว่า “เมา” หมายรวมทั้งเมาสุราและเมายาเสพติดทุกชนิด

เป็นความพยายามของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จะแก้ไขปัญหาสุราและสิ่งมึนเมามาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา พุ่งเป้ารุกเข้าถึง “ชุมชน” และ “เยาวชน”

ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. บอกว่า ในภาคเหนือเราเน้นเรื่อง “สุรา” เป็นการเฉพาะ หากเรื่องสุรากับบุหรี่ทำได้ผลดี สิ่งเสพติดก็จะลดลงด้วย

“เราจะชวนคนในชุมชน งด ลด เลิก ประจวบเหมาะกับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษา จะรณรงค์ไปถึงช่วงเดือนธันวาคมจนถึงปีใหม่ คืองดช่วงเข้าพรรษา...เลิกในวันแม่ ถ้าไม่ไหวก็ลดในช่วงหลังพรรษา และในช่วงวันพ่อหรือวันปีใหม่ก็จะชวนเลิกโดยเด็ดขาด”

ฉายภาพไปที่ชุมชนท้องถิ่น ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นับเป็นตัวอย่างของตำบลที่เดินหน้าลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “รวมพลังชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การขยายเครือข่าย จัดการภัยจากแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ”

ชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการภัยจากแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุของพื้นที่ตำบลร่องเคาะ บอกว่า จุดเริ่มต้นมาจากความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ โดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้นำและมีตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น

นำมาซึ่งความสูญเสีย ความเศร้าโศกเสียใจแก่บุตรสาว ญาติพี่น้องเป็นอย่างมาก ที่ต้องสูญเสียทั้งพ่อและแม่เสาหลักครอบครัว จากคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับรถเข้าพุ่งชนจนเสียชีวิตคาที่

ประกอบกับอีกเหตุการณ์หนึ่ง...มีคนในพื้นที่ได้ออกไปทำงานในต่างจังหวัดและถูกคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับรถชนจนเป็นอัมพาต ต้องกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้าน ทำให้ครอบครัวขาดรายได้ ตกเป็นภาระของผู้เป็นพ่อที่ต้องดูแลมาจนถึงปัจจุบัน

“ประเด็นสำคัญคือ เมื่อดื่มสุราแล้ว มักจะทำให้เกิดมีปากเสียง ทะเลาะวิวาท เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นำมาซึ่งความเสียหายทั้งชีวิต...ทรัพย์สิน จนนำมาสู่การพูดคุยในคณะกรรมการชุมชนเพื่อแก้ไข โดยอาศัยกระบวนการประชาธิปไตยสร้างประชามติผ่านวงประชาคมหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านมีส่วนกำหนดนโยบายสาธารณะเรื่องงดเหล้า”

กิจกรรมที่สำคัญ หนึ่ง...งานศพปลอดเหล้าคือห้ามเจ้าภาพเลี้ยงและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงานศพ แต่หากไม่ให้ความร่วมมือและไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ จะมีมาตรการคือปรับงานละ 2,000 บาทต่อครั้ง และถูกงดให้บริการงานสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

ทั้งนี้ ถ้าบ้านใดมีงานศพไม่เลี้ยงเหล้า ทางคณะสงฆ์ตำบลร่องเคาะ จะมีการมอบของขวัญหรือของรางวัลให้กับเจ้าภาพที่จัดงานศพปลอดเหล้าในวันฌาปนกิจศพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าภาพ

สอง...เครือข่ายคนงดเหล้า และลด ละ เลิก บุหรี่...ยาสูบ เป็นแกนนำขยายเครือข่ายส่งเสริมการลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่ รณรงค์เชิญชวนให้เยาวชน ประชาชนผู้ที่สนใจที่มีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ได้แสดงจิตจำนง...ปฏิญาณตนเข้าร่วมเครือข่ายคนงดเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทุกวันพระและวันอาทิตย์ ตลอดจนวันอื่นๆ ตามที่ได้ตั้งใจไว้

สาม...อบต.ชวนเลิกเหล้า และครอบครัวต้นแบบเลิกเหล้า เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบปลอดแอลกอฮอล์ที่แท้จริง สี่...ระเบียบตำบล โดยออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ห้า...เกิดร้านค้าปลอดเหล้า หก...ชุมชนร่องเคาะให้น่าอยู่ เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนของชุมชนได้แก่ ปัญหาเด็กเรียนหนังสือไม่จบ ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร และปัญหาติดยาเสพติด ติดเกม ติดแอลกอฮอล์

เจ็ด...หลักสูตร รณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้า บูรณาการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ แปด...ศูนย์การเรียนรู้วันอาทิตย์วัดทุ่งฝูง จัดตั้งกลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มยาสมุนไพรในชุมชน มีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่สามารถใช้ในการลด ละ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ด้วย เช่น ดอกหญ้าขาว...ทองพันชั่ง ชงดื่มไว้สำหรับลดความอยากเหล้า บุหรี่

เก้า...งดเลี้ยงลาบ หลู้ส้า อาหารดิบ...ทุกชนิด ในงานเลี้ยง งานบุญ งานมงคล งานอวมงคล งานประเพณีต่างๆ สิบ...งดเหล้าหลังเลิกงาน รีบกลับบ้านเจอครอบครัวพร้อมหน้าแล้ว ก็คงไม่อยากกลับออกไปอีก

นี่คือจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งภายใต้ “สสส.” ที่นานาชาติยกย่องว่าเป็นต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพในเอเชียตะวันออก–ใต้

ในภาพใหญ่ ไม่นานมานี้ เมื่อครั้งเป็นเจ้าภาพ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและใต้” พันธกิจที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสส. กับองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก (World Health Organization, South-East Asia Region Office : WHO-SEARO) ในการสร้างความเข้มแข็งด้านงานสร้างเสริมสุขภาพ

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-ใต้ ในระหว่างปี 2558-2560 โดยมี 7 ประเทศในภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เมียนมา อินโดนีเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ศรีลังกา และติมอร์ เลสเต

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
บอกว่า ไทยถือเป็นต้นแบบของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-ใต้ ที่ประสบความสำเร็จในการมีกองทุน สสส. ดูแลสุขภาวะของประชาชน หลายประเทศนำไทยเป็นแบบอย่าง ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้การชื่นชม สสส. เป็นต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ...มีการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะเป็นประเทศแรกๆในภูมิภาค

ทำให้มีประสบการณ์ถ่ายทอดแก่เพื่อนสมาชิก ซึ่งผลงาน สสส. ตลอด 15 ปี มีมากมายไม่ใช่มีเพียงเรื่อง...“เหล้า”...“บุหรี่” แต่ครอบคลุมการมีสุขภาพ กาย ใจ และการสร้างสังคมที่ดี

“องค์การอนามัยโลกเห็นความสำเร็จของ สสส. และเห็นว่าประเทศไทยทำได้ ประเทศอื่นๆก็น่าจะทำได้ด้วย จึงให้ไทยเป็นต้นแบบ...เป็นศูนย์กลางในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพของประชากรประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะการสร้างกลไก รูปแบบนวัตกรรมการเงินการคลัง เพื่องานสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญให้ประเทศต่างๆ มีงบประมาณเฉพาะนำมาใช้ทำงานสร้างเสริมสุขภาพ”

“ระบบสุขภาวะของไทย” เข้มแข็ง เพราะมีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับองค์กรหลักประกันสุขภาพ และหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง...กลไกการทำงานที่เข้มแข็ง ทั้งภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาครัฐ ผสานรวมกัน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

อนาคตจะต้องเดินหน้าพัฒนามากขึ้น คงไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลอง ตกต่ำกลับไปเป็นเหมือนเช่นในอดีต...อย่างที่เล่าลือกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้