วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพาะเห็ด

www.thaimushroomsoc.com เป็นเว็บไซต์ของสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์สำหรับผู้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับเห็ด สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สนใจในการทำการเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่อเป็นรายได้พิเศษ หรือทำอาชีพหลัก และส่งเสริมการบริโภคเห็ด

เกี่ยวกับสมาคม คณะกรรมการบริหาร ปูชนียบุคคลในวงการเห็ด วัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคมฯ วิชาการและงานวิจัย เทคโนโลยีการผลิตเห็ด ศัตรูเห็ดและการจัดการ บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ด และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมี ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานการณ์เห็ด ข้อมูลสำคัญการเพาะเห็ด ฟาร์มเห็ดที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย...21 ก.ค. 2559 09:28 21 ก.ค. 2559 09:29 ไทยรัฐ