วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สยยท.มึนตึ๊บ ตปท. เบี้ยวรับซื้อยางไทย

นายกัมปนาท วงศ์ชูวรรณ กรรมการสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยว่า สถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ ได้รับซื้อยางจากสมาชิกเพื่อเตรียมมอบให้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อส่งขายให้กับบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่ทำสัญญาซื้อยางจากประเทศไทยจำนวน 200,000 ตัน โดยทำการส่งมอบจำนวนเดือนละ กว่า 16,000 ตัน โดยสัญญาจะเสร็จสิ้นการส่งมอบยาง ให้กับบริษัทดังกล่าวในปี 2560 นั้น แต่จากการส่งมอบยาง ครั้งที่ 1 จำนวนกว่า 16,000 ตัน เมื่อเดือน เม.ย.2559 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ ยังไม่มีการส่งมอบยางให้กับบริษัทดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้สถาบันเกษตรกรที่รับซื้อและจัดเก็บยางพาราไว้ตามสัญญา รวมทั้งยางของบริษัทเอกชนอีก 14,000 ตัน ต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากสถาบันเกษตรกรจะต้องเสียค่าเช่าโกดังสต๊อกยางและค่าประกันภัยอีกจำนวนมาก

นายกัมปนาทกล่าวอีกว่า หากบริษัทดังกล่าวชะลอซื้อ หรือไม่รับซื้อยาง ทางสถาบันเกษตรกรก็สามารถนำยางออกมาขายข้างนอกได้ แต่จะต้องขาดทุนประมาณกิโลกรัมละ 10-12 บาท โดยทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะต้องชดใช้เงินส่วนต่างในครั้งนี้ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นทางสภาเครือข่ายยาง และสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) ได้ทวงถามไปยังการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มาหลายครั้งแล้ว รวมทั้งได้ทำหนังสือไปถึงรัฐบาลแล้วเช่นกัน แต่ขณะนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบแต่อย่างใด นายกัมปนาทกล่าวในที่สุด.

กรรมการสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยว่า สถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ ได้รับซื้อยางจากสมาชิกเพื่อเตรียมมอบให้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)... 21 ก.ค. 2559 09:02 21 ก.ค. 2559 09:07 ไทยรัฐ