วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดีพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 15 ก.ค. นายธัญญา เนติธรรมคุณ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จ.เชียงใหม่ ที่บ้านห้วยจะค่าน (บ้านมูเซอ) ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมี นายมงคล สุขใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ พ.อ.พนาเวศ จันทรรังษี ผบ.ฉก.ม.4 นายศรันวิทย์ ทอดเสียง หัวหน้า อช.ผาแดง นายกิตติ ตุลพงษ์ หัวหน้า อช.ดอยเวียงผา นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง หัวหน้า อช.ดอยผ้าห่มปก นายศราวุฒ วรพงษ์ นอภ.เชียงดาว นายประกาศิต ระวีวรรณ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจะค่านและหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้การต้อนรับ

โครงการนี้เป็นพื้นที่นำร่องตามนโยบายให้มี ป่า 40% ที่มีมติของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 7 ก.ค.2558 โดยบ้านห้วยจะค่าน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ข้าวโพด ข้าวไร่ ทำให้เกิดปัญหาการ บุกรุกแผ้วถางป่า จนส่งผลให้ผืนป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลงไป เป็นผลพวงทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สำหรับพื้นป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนที่สูงชันของ 13 จังหวัดภาคเหนือ 8.6 ล้านไร่ และสำหรับ จ.เชียงใหม่ พื้นที่เป้าหมายจำนวน 7.6 ล้านไร่ บ้านห้วยจะค่านมีพื้นที่ ทวงคืนผืนป่า 360 ไร่ มีการปลูกนำร่อง 50 ไร่ หลังการปลูกจะมอบให้ชาวบ้านเป็นผู้ดูแล โดยมีภาคเอกชนร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือในการดูแลผืนป่าด้วย

วันที่ 15 ก.ค. นายธัญญา เนติธรรมคุณ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จ.เชียงใหม่ ที่บ้านห้วยจะค่าน (บ้านมูเซอ)... 21 ก.ค. 2559 08:49 21 ก.ค. 2559 08:51 ไทยรัฐ