วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตระการตา

รถเทียนพรรษาของ อบต.กุดลาด จ.อุบลราชธานี เรียกเสียงฮือฮากับนักท่องเที่ยว ขณะร่วมงาน 115 ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ใช้ทองคำน้ำหนักรวม 79 บาท ปิดรอบเทียนแกะสลักลวดลายสวยงามตามแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา.