วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชูอู่ตะเภาเขตการค้าเสรีเต็มพิกัด

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลได้เตรียมเสนอแนวทางการอำนวยความสะดวกทางด้านการเงิน ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ให้กับรัฐบาลพิจารณา พร้อมกับสรุปรายละเอียดการดำเนินโครงการภายใน 2 เดือนจากนี้ โดยเฉพาะการจัดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตเสรีทางการเงิน ซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงิน โดยใช้เงินสกุลใดก็ได้ พร้อมทั้งให้สถาบันการเงินจากต่างประเทศเข้ามาเปิดสาขาเพิ่มเติม หรือ ตั้งจุดบริการลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และจูงใจเอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ “ปัญหาที่ยังติดขัดตอนนี้ คือ ปัจจุบันไทยมีกฎเกณฑ์ข้อหนึ่งบังคับให้การค้าขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในไทย ต้องเป็นเงินบาทเท่านั้น เรื่องนี้เป็นอุปสรรคที่สำคัญ จึงมีแนวคิดอยากจะทำให้เขตตรงนี้สามารถใช้เงินค้าขายเป็นสกุลอะไรก็ได้ เหมือนเราตั้งอยู่ในเกาะ เขตการค้าเสรีที่เป็นอิสระ เวลามีสินค้าเข้ามาหรือสินค้าออกไปอย่างเสรี เรื่องการเงินก็ต้องสอดรับกัน จะใช้เงินดอลลาร์ หยวน ปอนด์ ก็ได้ให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งเรื่องนี้ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.แล้ว และน่าจะได้ข้อสรุปไม่นานจากนี้”

ทั้งนี้ นอกจากการอำนวยความสะดวกทางด้านการเงินแล้ว ทีมเศรษฐกิจยังจะสรุปรายละเอียดของการดำเนินโครงการอีอีซีในภาพรวม เสนอให้รัฐบาลเห็นชอบ ทั้งการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาพื้นที่ งบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการต่างๆ และปัญหาอุปสรรคที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะด้านกฎหมาย ซึ่งอาจมีกฎหมายบางฉบับที่ต้องใช้อำนาจพิเศษของรัฐบาลมาดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น หรือบางฉบับอาจใช้
ขั้นตอนตามปรกติ

“การบริการจัดการพื้นที่ เบื้องต้นจะทำใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยได้พิจารณารูปแบบของเขตทดลองการค้าเสรี ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มาปรับใช้กับพื้นที่อีอีซีของไทย โดยอาจเริ่มต้นที่มีสนามบินอู่ตะเภาก่อน ขณะที่แหลมฉบัง มาบตาพุด ก็มีความพร้อมตามมา”.

ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลได้เตรียมเสนอแนวทางการอำนวยความสะดวกทางด้านการเงิน ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ให้กับรัฐบาลพิจารณา พร้อมกับสรุปรายละเอียดการดำเนินโครงการภายใน 2 เดือนจากนี้ โดยเฉพาะการจัดให้พื้นที่ 21 ก.ค. 2559 04:41 21 ก.ค. 2559 04:42 ไทยรัฐ