วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานยักษ์จับสายไฟลงใต้ดิน กสทช.เสนอรัฐบาลรองรับสถานะมหานครอาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า กสทช.จะเสนอให้รัฐบาลบูรณาการการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินทั้งระบบ เนื่องจากปัจจุบันยังติดปัญหาประเด็นกฎหมายในหลายส่วนงาน โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอใช้สิทธิในการก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินของหน่วยงาน อาทิ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมทางหลวงชนบท เพื่อให้มีความยืดหยุ่น

โดยในส่วนของสายสื่อสารโทรคมนาคมนั้น ควรให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เป็นผู้ดำเนินการวางระบบสื่อสารใต้ดินด้วย เพราะหน่วยงานรัฐย่อมมีสิทธิ์ในการดำเนินการมากกว่าเอกชน เช่นเดียวกับที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้ดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ซึ่งการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคม ไม่ได้ดำเนินการเฉพาะในกรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และสมุทรปราการเท่านั้น แต่ยังจะดำเนินการในต่างจังหวัด ด้วย เช่น น่าน, หนองคาย, นครพนม, ขอนแก่น, เชียงใหม่, หาดใหญ่ จ.สงขลา, ภูเก็ต, พระนครศรีอยุธยา, เกาะสมุย จ.สุราษฎร์– ธานี เป็นต้น เพื่อปรับเปลี่ยนการพาดสายไฟและสายสื่อสารที่พาดกันรกรุงรังให้ไปอยู่ใต้ดิน ปรับทัศนียภาพให้สวยงาม เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน

อย่างไรก็ตาม เมื่อให้ภาครัฐลงทุนท่อร้อยสายและให้เอกชนเช่าใช้นั้น รัฐต้องกำกับดูแลอัตราค่าเช่าให้เป็นธรรม ซึ่งกสทช.กำลังเร่งร่างประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ....รวมถึงการศึกษาต้นทุนและกำหนดอัตราค่าเช่าให้เป็นธรรมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.นี้

ทั้งนี้ กสทช.ได้เปิดเวทีรับฟังความเห็นสาธารณะพบว่า ภาคเอกชนกังวลใน 2 ประเด็น คือ ค่าเช่าท่อร้อยสายและต้นทุนในการนำสายลงใต้ดิน ที่อาจสูงเกินไป จึงเสนอให้กสทช.นำเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) มาใช้ประโยชน์.

กสทช.จะเสนอให้รัฐบาลบูรณาการการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินทั้งระบบ เนื่องจากปัจจุบันยังติดปัญหาประเด็นกฎหมายในหลายส่วนงาน โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอใช้สิทธิในการก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินของหน่วยงาน 21 ก.ค. 2559 04:38 21 ก.ค. 2559 04:39 ไทยรัฐ