วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชี้หุ่นยนต์ไทยเพิ่งเริ่มตั้งไข่!

ชี้หุ่นยนต์ไทยเพิ่งเริ่มตั้งไข่!

  • Share:

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ใน 6 เดือนแรกของปีนี้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4.0 โดยเฉพาะใน 10 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมในอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร กรอ. ได้ออกใบ รง.4 ให้กับผู้ประกอบการไปแล้ว 322 ราย เป็นเงินลงทุน 26,876 ล้านบาท เกิดการจ้างคนงานใหม่ 22,266 คน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 47 ราย เป็นเงินลงทุน 13,083 ล้านบาท จ้างคนงานใหม่ 8,483 คน ยานยนต์ จำนวน 41 โรง เป็นเงินลงทุน 36,461 ล้านบาท จ้างคนงานใหม่ 9,651 คน เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ จำนวน 13 ราย เป็นเงินลงทุน 5,257 ล้านบาท จ้างคนงานใหม่ 297 คน ฯลฯ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว พบว่าเป็นตัวเลขดีขึ้นทุกด้านทั้งเรื่องของการตั้งโรงงานใหม่ การลงทุน และการจ้างงาน

นายสมชายกล่าวว่า ในประเด็นที่หลายฝ่ายมีความกังวลเรื่องภาคอุตสาหกรรม 4.0 จะนำเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานคน ตนมองว่า ในประเทศไทยยังต้องใช้เวลาอีกนานจึงจะไปถึงเรื่องของการใช้หุ่นยนต์มาช่วยในกระบวนการผลิต เพราะอุตสาหกรรม 4.0 ในหลายๆ ประเทศก็อยู่ในระยะเริ่มต้น การเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทยจึงจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป จาก 2.0 เป็น 3.0 และ 4.0 โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก่อน เพราะมีความพร้อมด้านเงินทุนและได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบอัตโนมัติร่วมกับแรงงานคนแล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้