วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสนอตั้งบอร์ดวิจัยผลิตยาขาย

ภก.วินิต อัศวกิจวิรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ ด้านสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบัญชียามุ่งเป้า ซึ่งมีตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้ประกอบการด้านยาเข้าร่วม ว่า ได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตยาและนักวิจัยได้เข้าใจว่ารัฐบาลต้องการมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมยาของไทย ให้สามารถผลิตยาใช้เองภายในประเทศและส่งออกได้ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งยาที่ต้องการส่งเสริมคือ ยาที่มีราคาแพง มีการใช้มาก ผลิตเองได้น้อย มีศักยภาพส่งออกได้ ซึ่งที่ประชุมยังไม่ได้มีการสรุปว่าจะเลือกยารายการใดบ้าง แต่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกลับไปพิจารณาและมานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปนอกจากนี้ ที่ประชุมมีการเสนอด้วยว่าควรมีการตั้งคณะกรรมการหรือบอร์ดระดับชาติที่จะมาดูแลส่งเสริมเรื่องของการวิจัยและอุตสาหกรรมยาเหมือนประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมยาของเกาหลีใต้พัฒนาอย่างมาก ดังนั้น ต้องมาดูว่าจะตั้งบอร์ดผ่านการใช้กฎหมายหรือตั้งโดยคณะรัฐมนตรี แต่จะต้องมีการเขียนให้ชัดเจนถึงอำนาจของบอร์ดชุดนี้ว่าสามารถสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยาได้ด้วย.

ได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตยาและนักวิจัยได้เข้าใจว่ารัฐบาลต้องการมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมยาของไทย ให้สามารถผลิตยาใช้เองภายในประเทศและส่งออกได้ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งยาที่ต้องการส่งเสริมคือ ยาที่มีราคาแพง 21 ก.ค. 2559 04:04 21 ก.ค. 2559 04:05 ไทยรัฐ