วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สส.ลุยหนุน "สินค้าสิ่งแวดล้อม"

น.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สส.ได้นำผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ตัว G หรือผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาร่วมงานออกร้านต่างๆ เพราะว่า เมื่อ สส.เข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สนับสนุนการหาช่องทางการตลาดและจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการอื่นๆเข้ามาร่วมโครงการให้มากขึ้น ซึ่งเป็นที่น่าดีใจว่า ร้านค้าที่มีตราสัญลักษณ์ตัว G สามารถทำยอดจำหน่ายได้มากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น ดังนั้น สส.จะเข้าไปพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการที่ได้รับตรารับรองดังกล่าว ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม เป็นโล่ตัว G สีทอง ระดับดีมาก เป็นโล่ตัว G สีเงิน และระดับดี เป็นโล่ตัว G สีทองแดง เป็นผู้ประกอบการที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง.

สส.ได้นำผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ตัว G หรือผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาร่วมงานออกร้านต่างๆ เพราะว่า เมื่อ สส.เข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว 21 ก.ค. 2559 04:04 21 ก.ค. 2559 04:05 ไทยรัฐ