วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับฟังเวนคืน 15 โครงการ ตัดถนน, ทำบึงรับน้ำ-กทม.จัดงบประชาสัมพันธ์ 20 ล.

รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม.แจ้งว่า สำนักการโยธา โดยกองจัดกรรมสิทธิ์ เตรียมดำเนินโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระยะที่ 3 ภายใต้งบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับความจำเป็นของการตัดถนนเพื่อเพิ่มโครงข่ายในการเดินทางให้มีความเชื่อมโยงและเพียงพอต่อการสัญจร รวมทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และการบริหารจัดการน้ำโดยการก่อสร้างแก้มลิง จำนวน 15 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนเพิ่มสิน 2.โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภชกับซอยพหลโยธิน 54/1

แยก 1 3.โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยรามอินทรา 34 และถนนสุขาภิบาล 5 4.โครงการจัดทำบึงรับน้ำ บริเวณคลองลำหม้อแตก 5.โครงการจัดทำบึงรับน้ำ บริเวณคลองพระยาสุเรนทร์ 6.โครงการจัดทำบึงรับน้ำ บริเวณคลองคู้บอน 7.โครงการจัดทำบึงรับน้ำ บริเวณคลองบางชัน 8.โครงการจัดทำบึงรับน้ำ บริเวณคลองสามวา 1 9.โครงการจัดทำบึงรับน้ำ บริเวณคลองสามวา 2 10.โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนพระราม 2 ซอย 28 เชื่อมกับถนนจอมทอง 11.โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยรามคำแหง 53 ซอยลาดพร้าว 106 และซอยลาดพร้าว 110 12.โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยรามคำแหง 24 ซอยรามคำแหง 12 13.โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมถนนเพชรเกษม-ถนนหนองใหญ่-ถนนกัลปพฤกษ์ 14.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเทียมร่วมมิตร และ 15.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจตุโชติ-ถนนพระยาสุเรนทร์

ทั้งนี้ หากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในระยะที่ 3 แล้วเสร็จ กทม.จะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการเสนอออกกฎหมายเวนคืนที่ดิน โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี 60 เบื้องต้น กทม.ได้ประเมินค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดินใน 15 โครงการดังกล่าวประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท และค่าก่อสร้างประมาณ 2,000 ล้านบาท.

สำนักการโยธา โดยกองจัดกรรมสิทธิ์ เตรียมดำเนินโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระยะที่ 3 ภายใต้งบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับความจำเป็นของการตัดถนนเพื่อเพิ่ม 21 ก.ค. 2559 03:54 ไทยรัฐ