วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


โลกาภิวัตน์ 21/07/59

ปลาขั้วโลก

ศูนย์วิทยาศาสตร์การประมง ที่รัฐอลาสกา ของอเมริกา เปิดเผยปลาพันธุ์ใหม่ชนิดหนึ่ง ระหว่างการสำรวจหมู่เกาะอลิวเชียน และช่วยตั้งชื่อปลาพันธุ์ใหม่เหล่านี้ ในรอบระยะเวลา 10 ปี ตั้งหลายชนิดแล้ว.

เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ “โซลาร์ อิมพัลส์ 2” บินถึงท่าอากาศยานสากลไคโร เมืองหลวงอียิปต์ในการบินทำสถิติรอบโลก ช่วงสุดท้าย คาดว่าการบินรอบโลกจะต้องใช้ชั่วโมงบินรวมกัน 500 ชั่วโมง บินเป็นระยะทางไกลรวม 35,000 กม. พอเครื่องลงได้ พนักงานและช่างเครื่องต่างช่วยกันซ่อมแซม และเตรียมการต่างๆ เพื่อออกเดินทางต่อไปได้โดยเร็ว.

เรือซึ่งสร้าง จำลองแบบเรือรบฝรั่งเศส ลำที่พานายพลลาฟาแยต์ ของฝรั่งเศส เดินทางไปถึงอเมริกา เมื่อ พ.ศ.2323 เข้าเทียบท่าเมืองเบรสต์ ภาคตะวันตกของฝรั่งเศส.

ศูนย์วิทยาศาสตร์การประมง ที่รัฐอลาสกา ของอเมริกา เปิดเผยปลาพันธุ์ใหม่ชนิดหนึ่ง ระหว่างการสำรวจหมู่เกาะอลิวเชียน และช่วยตั้งชื่อปลาพันธุ์ใหม่เหล่านี้ ในรอบระยะเวลา 10 ปี ตั้งหลายชนิดแล้ว. 20 ก.ค. 2559 10:53 20 ก.ค. 2559 10:56 ไทยรัฐ