วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่งเสริมข้าวโพด GAP สะดุด ติดปัญหาบุคลากร-งบน้อย

น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยถึงกรณีภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจผลิตอาหารสัตว์หวั่นวิตก การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยที่บางส่วนมีการบุกรุกป่า จะเกิดปัญหาซ้ำรอยเหมือน IUU เป็นผลทำให้การส่งสินค้าเนื้อสัตว์ทุกประเภท ที่เลี้ยงด้วยอาหารสัตว์ผลิตจากข้าว โพดเลี้ยงสัตว์ของไทยถูกสหภาพยุโรปกีดกันตามมา เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมประกอบด้วย มกอช., กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์, ซีพี และเบทาโกร ได้มีมติส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ GAP

“ทุกวันนี้มีการหยิบยกปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เป็นมาตรการกีดกันการส่งออกสินค้า ดังนั้นการส่งเสริมปลูกข้าวโพดมาตรฐาน GAP จึงเป็นทางออกที่ดีสุด นับจากนี้ไปแนวทางการส่งเสริม จะทำได้ง่ายขึ้น เมื่อภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันบูรณาการแก้ปัญหา พัฒนามาตรฐานการปลูกข้าวโพด เพื่อทำให้การส่งออกสินค้าที่เลี้ยงด้วยอาหารสัตว์ไม่ถูกกีดกันทางการค้า”

สำหรับพื้นที่ส่งเสริม น.ส.ดุจเดือน บอกว่า เบื้องต้นปี 2560 ได้กำหนดพื้นที่นำร่องในจังหวัดเพชรบูรณ์, ลพบุรี, สระบุรี และนครราชสีมา จำนวน 160,000 ไร่ แต่จากการประเมินความสามารถในการตรวจสอบรับรอง หน่วยงานราชการทำได้แค่ 25,000 ไร่ เพราะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรในการทำงาน จึงทำให้มีพื้นที่ปลูกตามมาตรฐานอีก 135,000 ไร่ ไม่สามารถตรวจสอบรับรองได้

แต่อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติให้หน่วยตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเอกชน (Inspection bodies : IB) ที่ มกอช. ให้การรับรองด้านมาตรฐาน เข้ามาร่วมตรวจรับรอง โดยภาคเอกชนจะรับผิด ชอบค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดเป้าหมาย ภายในปี 2564 จะต้องมีพื้นที่ปลูกข้าวโพด GAP ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่

“เกษตรกรที่ปรับเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP นอก จากขายข้าวโพดได้ราคาสูงขึ้น ยังจะได้รับคำแนะนำในเรื่องการปลูกที่ใช้ต้นทุนต่ำ แต่ได้ผลผลิตข้าวโพดที่มีคุณภาพมากขึ้น ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวโพดไม่ถูกต้องซึ่งมีอยู่ประมาณ 3.7 ล้านไร่ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จะเข้าไปตรวจสอบแก้ไขพร้อมเร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเร่งด่วน อาจจะกำหนดเงื่อนไขในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน แทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” เลขาธิการ มกอช.กล่าว.

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยถึงกรณีภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจผลิตอาหารสัตว์หวั่นวิตก การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยที่บางส่วนมีการบุกรุกป่า... 20 ก.ค. 2559 10:28 20 ก.ค. 2559 10:30 ไทยรัฐ