วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สำนวนเกี่ยวกับกรุงโรม

สำนวนเกี่ยวกับกรุงโรม

  • Share:

โรมเป็นกรุงเก่าแก่ จึงมีการนำคำว่า Rome ไปใช้ประกอบสำนวน หรือวลีเยอะ เช่น Rome was not built in a day. กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว ใช้พูดและเขียนเพื่อบอกว่า การทำงานอะไรนั้น จะต้องใช้เวลา

นักวิจัยถามผู้คนเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร ถามร้อยคน มีเพียงคนเดียวที่เห็นใจรัฐบาลทหาร และพูดว่า กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว ให้เวลาทหารอีกหน่อยดีกว่า Only one person I interviewed was charitable about the military government. “Rome wasn't built in a day.” the person said. “Let’s give them more time.” สำนวนฝรั่งที่บอกว่า กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว อาจจะเท่ากับสำนวนไทยว่า ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม

ไทยมีสำนวนว่า เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ฝรั่งก็มีครับ When in Rome, do as the Romans do. ควรทำตามธรรมเนียมที่เราไปเยือน หรือที่เราไปอยู่ด้วย

จักรพรรดิเนโรทรงทอดพระเนตรเปลวเพลิงที่ไหม้กรุงโรม พระองค์ทรงพิณและร้องเพลงไปด้วย เรื่องนี้ต่อมาทำให้เกิดสำนวน fiddle while Rome burns หมายถึง ไม่ยอมแก้ปัญหาสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้า หรือทำแล้ว แต่สิ่งที่ทำไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ฝรั่งเล่าถึงภาวะหนี้สินของบริษัทครอบครัวของภรรยาว่า She said that her parents didn't realize the gravity of the situation. เธอพูดว่า พ่อแม่ของเธอไม่ได้ตระหนักถึงความหนักหนาของสถานการณ์ We think they do : แต่เราคิดว่าพ่อแม่ท่านทราบดี it is her uncle that has been fiddling while Rome burns. ลุงของเธอต่างหากที่มัวงมโข่งอยู่.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้