วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ได้เวลาใช้แผนฯ 12 เดินหน้าสู่ประเทศไทย 4.0

โดย ซูม

ผมได้รับข่าวสารสำคัญข่าวหนึ่ง จาก “สภาพัฒน์” หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอถือโอกาสนำมาแจ้งต่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบทันทีทันใดในวันนี้เลยนะครับ

นั่นก็คือวันพรุ่งนี้ (ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม) จะมีการประชุมครั้งใหญ่ ของบุคคลระดับมันสมองของประเทศไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ที่ห้อง แกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์ อิมแพค เมืองทองธานี

เพื่อรับฟังรับทราบสาระสำคัญและแก่นหลักของ “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564)” พร้อมทั้งร่วมอภิปรายเสนอความคิดเห็น ฝากประเด็นเป็นครั้งสุดท้าย

ก่อนที่จะนำ “ร่าง” ฉบับนี้ไปจัดพิมพ์เป็นแผนพัฒนาฯฉบับจริงนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ในระยะ 5 ปีข้างหน้าต่อไป

โดยจะเริ่มต้นใช้จากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นปีแรก ซึ่งก็คือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 อีกไม่ถึง 3 เดือนแล้วครับ นับจากนี้

ท่านผู้อ่านคงจะทราบแล้วว่า นับตั้งแต่ พ.ศ.2504 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปแล้ว รวม 11 แผน โดยเฉพาะแผนฯฉบับล่าสุดคือแผน 11 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่จะถึงนี้

55 ปีเต็มๆของการใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบหลักในการพัฒนาประเทศ อาจจะลุ่มบ้าง ดอนบ้าง ทำตามแผนบ้าง ไม่ทำตามแผนบ้าง แต่ก็ต้องยอมรับว่า โดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาทุกฉบับ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาประเทศไทยของเราเดินทางมาได้ถึงจุดนี้

อาจจะไม่ไปถึงจุดแห่งความหวังสูงสุดที่เคยวาดฝันกันไว้ คือการเป็นประเทศ รายได้สูงขั้นต้น เพราะเรามาหยุดอยู่ที่จุดของประเทศ รายได้ปานกลางขั้นสูง และยังวนเวียนอยู่ในกับดักอยู่ในขณะนี้

แต่ถ้าหากเรามิได้ทำอะไรกันเลย มิได้มีกรอบ มีทิศทาง มีเป้าหมาย มีโครงการมาสนับสนุน การพัฒนาเลย...ก็ไม่แน่ว่าเราจะสามารถเดินมาถึงจุดที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ได้หรือไม่

เพราะแผนพัฒนาทุกแผนมิใช่สิ่งที่สภาพัฒน์คิดขึ้นเอง แต่เป็นการรวบรวมเรียบเรียง และกลั่นกรองมาจากการระดมสมองของบุคคลนับพันนับหมื่นในทุกกลุ่มอาชีพ นับตั้งแต่นักวิชาการ ข้าราชการนักธุรกิจ ไปจนถึงตัวแทนชุมชน ตลอดจนเอ็นจีโอ ฯลฯ ทั่วประเทศ

อย่างแผน 12 ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคราวนี้ เท่าที่ผมทราบมีการเตรียมการมาเป็นเวลานาน จนได้แนวทางที่ค่อนข้างตกผลึกในระดับหนึ่ง และเมื่อมีการปฏิรูปประเทศ วางกรอบเป็นยุทธศาสตร์ไว้ 20 ปี ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนและมีการนำยุทธศาสตร์ในส่วนที่จะต้องดำเนินการก่อนมาสอดใส่ไว้ในแผนพัฒนาฉบับนี้ด้วย

อาจจะมิได้เขียนไว้โดยตรงว่า เราจะเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างที่รัฐบาลนี้พูดถึง แต่ดูจากหัวข้ออภิปรายก็จะเห็นได้ว่ามุ่งไปสู่จุดเดียวกัน ดังเช่นคำขวัญของการประชุมในวันนี้ ที่ว่า “แผนฯ 12 สร้างสรรค์ นวัตกรรมนำไทยเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งก็คือนิยามของไทยแลนด์ 4.0 นั่นเอง

เนื้อที่คงไม่พอที่ผมจะลงหัวเรื่องว่าจะพูดอะไรบ้าง ขอย้ำในเรื่องเวลาประชุม และวิธีการสำหรับท่านที่สนใจจะไปร่วมประชุมก็แล้วกัน

การประชุมจะเริ่มเวลา 09.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (22 ก.ค.) ครับ แต่จะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 08.00 น. ผู้เข้าประชุมแม้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเชิญโดยตรง แต่ก็เปิดโอกาสสำหรับประชาชนหรือผู้สนใจต่างๆ โดยสำรองที่นั่งขั้นต้นไว้ 200 ที่นั่ง

โปรดเข้าร่วมลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.nesdb.go.th ด่วนหรือไม่ก็โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 0-2628-2847 หรือ 0-2280-4085 ต่อ 2104-2109 ภายในวันนี้หรือมิฉะนั้นก็ไปที่อิมแพค เมืองทองธานีในเช้าวันพรุ่งนี้เลยอาจจะมีที่นั่งเหลืออยู่บ้าง

แต่ถ้าไปฟังที่เมืองทองธานีไม่ได้จริงๆ ก็ยังมีอีกหลายช่องทาง เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จะถ่ายทอดสดตั้งแต่ 09.00-11.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น AM 819 กิโลเฮิรตซ์ ถ่ายทอดสดระหว่าง 09.00-12.00 น. เป็นต้น

เรื่องสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง ในการที่จะรับรู้ความเคลื่อนไหวไปสู่อนาคตของประเทศชาติเช่นนี้ อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ เดี๋ยวจะตกข่าวและตามเพื่อนคนอื่นๆเขาไม่ทัน.

“ซูม”

20 ก.ค. 2559 09:35 20 ก.ค. 2559 09:35 ไทยรัฐ