วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาววังทองหลาง จัดขบวนแห่เทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา

พุทธศาสนิกชนชาววังทองหลาง ร่วมรักษาประเพณีไทยจัดขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายแด่พระภิกษุ ณ วัดเทพลีลา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ได้ยอดเงินร่วมถวายปัจจัยเข้าวัดอีก 115,000 บาท 

เวลา 08.00 น. วันนี้ 19 ก.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานเอกชนและประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ร่วมใจจัดกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี 2559 เพื่อถวายเทียนพรรษาที่วัดเทพลีลา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยจุดเริ่มขบวนจากบริเวณ ลานกีฬาชุมชนทรัพย์สินใหม่ แห่ไปตามบริเวณถนนรามคำแหง 39 และสิ้นสุดขบวน เป็นระยะทางกว่า 1.5 กม. และร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทพลีลา 

ด้านนายสรุศักดิ์ ประธานชุมชนทรัพย์สินใหม่ กล่าวว่า ชาววังทองหลางได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดเทพลีลา ซึ่งมีทางหน่วยงานเอกชนและชุมชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชาววังทองหลางได้ร่วมใจกันจัดขึ้นทุกปี เพื่อรักษาประเพณีทางพุทธศาสนาที่มีมาแต่ช้านาน ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจแสงสว่างของดวงเทียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแสดงออกถึงความสามัคคี ความผูกพันของประชาชนในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธที่ดีงามอีกด้วย ทั้งนี้ได้ยอดเงินร่วมถวายปัจจัยเข้าวัดอีกเป็นจำนวน 115,000 บาท 

ทั้งนี้ในขบวนแห่มีตัวแทนหน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมคับคั่งกว่า 15 ขบวน ประกอบด้วย ชุมชนทรัพย์สินใหม่ ชุมชนเทพลีลา ชุมชนเก้าพัฒนา ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ชุมชนทรัพย์สินเก่า ชุมชนน้อมเกล้า ชุมชนร่วมสามัคคี ชุมชนพลับพลา 30 ไร่ ชุมชนคลองพลับพลา 46 ไร่ สำนักงานเขตวังทองหลาง คณะกรรมการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลเขตวังทองหลาง กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โรงเรียนศิริกุลพิทยา รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คนเข้าร่วม.

พุทธศาสนิกชนชาววังทองหลาง ร่วมรักษาประเพณีไทยจัดขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายแด่พระภิกษุ ณ วัดเทพลีลา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ได้ยอดเงินร่วมถวายปัจจัยเข้าวัดอีก 115,000 บาท 19 ก.ค. 2559 14:07 19 ก.ค. 2559 14:32 ไทยรัฐ