วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไอซีทีสาละวนสางปมดาวเทียม

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ไอซีที) เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้กระทรวงไอซีทีจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติแผนแม่บทกิจการอวกาศและกิจการดาวเทียมของประเทศทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหากิจการดาวเทียมที่ผ่านมาและการพัฒนากิจการดาวเทียมในอนาคตด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงไอซีที จะทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตกิจการดาวเทียมว่าเป็นการใช้คลื่นความถี่หรือไม่ใช้คลื่นความถี่ รวมถึงการแก้ไขเงื่อนไขใบอนุญาตแนบท้ายกิจการดาวเทียม เมื่อต้นปี ม.ค.59 นั้น ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) และ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 อย่างครบถ้วนหรือไม่

ขณะเดียวกัน จะสอบถามถึงขั้นตอนการทำหนังสือแจ้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) เพื่อยืนยันให้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) สามารถให้บริการไทยคม 7 ได้ รวมถึงไทยคม 8 ที่ขณะนี้ยังไม่มีการส่งเอกสารยืนยันไปยังไอทียูเพื่อเปิดให้บริการตามขั้นตอน ซึ่งเรื่องการติดต่อประสานงานกับไอทียูนั้น ควรจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดระหว่างไอซีทีกับ กสทช. ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมา กรมไปรษณีย์จะเป็นผู้ประสานงาน แต่เมื่อไม่มีกรมไปรษณีย์แล้ว หน้าที่การทำหนังสือแจ้งต้องเป็นกระทรวงไอซีทีหรือ กสทช.

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการกิจการดาวเทียมในประเทศไทย จะต้องทำตามข้อบังคับไอทียู 3 ขั้นตอนคือ 1.การจัดส่งเอกสารล่วงหน้า เพื่อขอจองตำแหน่งวงโคจรดาวเทียม 2.เมื่อได้รับตำแหน่งดาวเทียมแล้ว จะประสานงานความถี่ ซึ่งต้องติดต่อประสานงานนานาประเทศ เพื่อมิให้ปัญหาคลื่นรบกวน ที่ผ่านมาไทยคมจะเป็นผู้เจรจาและนำข้อมูลกลับมารายงานกระทรวงไอซีที เนื่องจากเป็นประเด็นด้านเทคนิค และ 3.การแจ้งจดทะเบียนความถี่ หรือการยืนยันการใช้วงโคจร ถือว่าเป็นขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้นไทยคมจึงจะสามารถเปิดให้บริการดาวเทียมได้.

ในเร็วๆนี้กระทรวงไอซีทีจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติแผนแม่บทกิจการอวกาศและกิจการดาวเทียมของประเทศทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหากิจการดาวเทียมที่ผ่านมาและการพัฒนากิจการดาวเทียมในอนาคตด้วย 19 ก.ค. 2559 04:50 19 ก.ค. 2559 04:51 ไทยรัฐ