วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวนาซื้อประกันภัยนาข้าวได้แล้ว! จ่ายเบี้ย 1 ร้อยคุ้มครอง 1 พันบาท ลูกค้า ธ.ก.ส.จ่ายเองจิ๊บจ๊อย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้พิจารณาเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยนาข้าวฤดูกาลผลิตปี 59/60 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว คิดเป็นพื้นที่ 30 ล้านไร่ แบ่งเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 29.5 ล้านไร่และเกษตรกรทั่วไปอีกไม่เกิน 500,000 ไร่ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยนาข้าว สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) มีเบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษี) โดยรัฐบาลจะอุดหนุนเบี้ยประกันภัย 60 บาทต่อไร่ เกษตรกรชำระเบี้ยเอง 40 บาทต่อไร่ หาก เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ธ.ก.ส.จะจ่ายเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกรเฉพาะในส่วนวงเงินกู้ ส่วนที่เกินวงเงินกู้หากเกษตรกรต้องการทำประกันภัยเพิ่มต้องจ่ายเบี้ยเอง

“เกษตรกรทั่วไป ซื้อกรมธรรม์นี้ได้จนถึงวันที่ 15 ส.ค.59 ส่วนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถซื้อได้จนถึงวันที่ 30 ส.ค.59 และสำหรับพื้นที่ภาคใต้ สามารถซื้อได้จนถึงวันที่ 15 ธ.ค.59 โดยกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครอง ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก, ภัยแล้ง, ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง, ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น, ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง, ลูกเห็บ, ไฟไหม้และศัตรูพืชหรือโรคระบาด โดยจำนวนเงินความคุ้มครองสำหรับ 6 ภัยแรก อยู่ที่ 1,111 บาทต่อไร่ และสำหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด อยู่ที่ 555 บาทต่อไร่”

ส่วนบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ มี 16 บริษัท คือ กรุงเทพประกันภัย, กรุงไทยประกันภัย, เจ้าพระยาประกันภัย, ทิพยประกันภัย, เทเวศประกันภัย, ไทยศรีประกันภัย, ไทยเศรษฐกิจประกันภัย, ประกันภัยไทยวิวัฒน์, นวกิจประกันภัย, นำสินประกันภัย, ฟอลคอนประกันภัย, มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์, เมืองไทยประกันภัย, วิริยะประกันภัย, แอกซ่าประกันภัย และอาคเนย์ประกันภัย

ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ปลายเดือน ก.ค.นี้ จะเดินทางไปสิงคโปร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อทำให้ผู้บริโภครู้จักข้าวหลากหลายชนิดมากขึ้น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้รู้จักผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น อาหารสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับเด็ก ยา วิตามิน เครื่องสำอาง เป็นต้น โดยไทยอยู่ระหว่างจัดตั้งมูลนิธิสถาบันส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพาณิชย์สินค้าเกษตร เพื่อนำสินค้าเกษตร เช่น ข้าว มาวิจัยและพัฒนาเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่ม หรือซุปเปอร์ฟู้ดส์ ตามความต้องการของตลาด

อย่างไรก็ตาม จากการเข้าประชุมเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม (ดับบลิวอีเอฟ) ที่มาเลเซีย เมื่อเร็วๆนี้ ได้หารือกับโกรว์ เอเชีย (Grow Asia) หน่วยงานให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ด้านพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้ดับบลิวอีเอฟ โดย โกรว์ เอเชีย ย้ำว่า การที่ไทยวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เป็นการเดินมาถูกทางแล้ว “จะหวังส่งออกข้าวสารไม่ได้อีกแล้ว เพราะไม่ยั่งยืน ปีไหนผลผลิตล้นตลาดโลก จะส่งออกได้น้อย ราคาตกต่ำ แต่การผลิตข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับความต้องการของโลก และเป็นสินค้าราคาแพง จะทำให้อุตสาหกรรมข้าวยั่งยืน เพราะเมื่อขายสินค้าได้มากขึ้น ความต้องการใช้จะมากขึ้น เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น มีความเป็นอยู่ดีขึ้น”.

ได้พิจารณาเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยนาข้าวฤดูกาลผลิตปี 59/60 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว คิดเป็นพื้นที่ 30 ล้านไร่ แบ่งเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 29.5 ล้านไร่และเกษตรกรทั่วไปอีก 19 ก.ค. 2559 04:48 19 ก.ค. 2559 04:48 ไทยรัฐ