วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"พาณิชย์" ปิ๊งแผนรับสังคมวัยทอง

"พาณิชย์" ปิ๊งแผนรับสังคมวัยทอง

  • Share:

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมวัยทองที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น หลังจากที่โลกมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้ใช้โอกาสนี้ดึงดูดผู้สูงอายุเข้ามาใช้บริการกับสถานบริการสุขภาพและสถานพยาบาลในไทย เพราะไทยมีความพร้อม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล อีกทั้งคนไทยมีหัวใจบริการ และที่สำคัญค่าใช้จ่ายเหมาะสม สามารถตอบโจทย์ผู้สูงอายุจากทั่วทุกมุมโลกได้

“กระทรวงฯ ได้ตั้งเป้าหมายผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุของโลก เพราะไทยมีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งสถานที่ การบริการ และค่าใช้จ่ายที่ถูก เมื่อเทียบกับประเทศอื่น และยิ่งสังคมผู้สูงอายุมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ยิ่งทำให้เป็นโอกาสของไทย ซึ่งได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปี 54 โดยไปช่วยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การบริการ เพื่อลดต้นทุน ขณะนี้มีธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 442 ราย และจากนั้นได้พัฒนาต่อเพื่อให้ธุรกิจมีมาตรฐานในระดับสากล โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้ว 55 ราย ขณะนี้กำลังผลักดันให้มีการสร้างเครือข่ายกับนักลงทุน หรือนักธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน”

นางอภิรดีกล่าวต่อว่า ปัจจุบันธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุของไทยส่วนใหญ่ ไม่ใช่โรงพยาบาล แต่เป็นบริการที่พำนักแก่ผู้สูงอายุ ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเป็นประจำ โดยทั่วไปจะครอบคลุมการให้บริการที่พักค้างคืน บริการอาหาร การดูแลความสะอาดเสื้อผ้า พร้อมทั้งติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้รักษาพยาบาล หากมีความเจ็บป่วยจะบริการนำส่งต่อแผนกคนไข้ของโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อรักษาพยาบาลต่อไป

ทั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1.ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเดย์แคร์ หรือแบบเช้า-เย็นกลับ ซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้และมีญาติมารับ-ส่ง เป็นรายวัน 2.ธุรกิจสถานบริการดูแลระยะยาว โดยผู้สูงอายุจะอาศัยในสถานบริการนั้นเลย มีญาติมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว 3.ธุรกิจที่บริการส่งผู้ดูแล ให้ไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ปัจจุบันธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและสถานพยาบาลของไทย มีราว 400 แห่งทั่วประเทศ โดยไทยคาดว่าในปี 63 จะมีผู้สูงอายุกว่า 13 ล้านคน หรือ 19% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ และปี 73 จะเพิ่มสูงถึง 17.5 ล้านคน คิดเป็น 26.57% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้