วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรอ.เตือนโรงงานทั่วประเทศ จัดการกากอันตรายให้รัดกุม!

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา รักษาราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ.ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการการจัดการกากอุตสาหกรรม ที่ไม่ใช้แล้วให้ถูกต้อง และก่อนนำกากฯออกนอกโรงงานเพื่อไปกำจัดทุกครั้งต้องกรอกข้อมูลในใบกำกับการขนส่ง โดยต้องแจ้งปริมาณกากฯ ที่จะนำออกตามความเป็นจริง พร้อมระบุชนิด ปริมาณ ชื่อผู้รับบำบัด หรือกำจัดให้ครบถ้วน และต้องตรวจสอบรายละเอียดทุกครั้งอย่างเคร่งครัด หากตรวจสอบพบว่าฝ่าฝืนนำกากฯ ออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จะดำเนินการตามกฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 ที่มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท ในทุกๆครั้งที่มีการละเมิด หากพบเกินจำนวน จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทันที

นายมงคลกล่าวว่า กรณีดังกล่าว เป็นการผลักดันให้กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการกากฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการกากอุตสาหกรรม ปี 2559-2562 โดยได้กำชับให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำวิธีการขออนุญาตการนำกากฯ ออกนอกโรงงานอย่างถูกต้องแก่ผู้ประกอบการในโรงงาน 20 ประเภทโรงงาน ที่มีกากของเสียอันตรายอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งยังไม่เข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม จากมาตรการดังกล่าวจะทำให้มีโรงงานเข้าสู่ระบบจำนวน 2,136 โรงงาน และให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด แจ้งตรงถึงผู้ประกอบโรงงานจำพวกที่ 3 หรือขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วประเทศจำนวน 24,500 โรงงาน จากทั้งหมด 80,000 โรงงาน ให้ดำเนินการติดต่อยื่นขออนุญาตนำกากฯ ออกนอกโรงงานเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้มีการจัดการกากฯ เข้าสู่ระบบต่อไป.

กรอ.ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการการจัดการกากอุตสาหกรรม ที่ไม่ใช้แล้วให้ถูกต้อง และก่อนนำกากฯออกนอกโรงงานเพื่อไปกำจัดทุกครั้งต้องกรอกข้อมูลในใบกำกับการขนส่ง โดยต้องแจ้งปริมาณกากฯ