วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"รายงานพิเศษ"-กปน.เซ็น MOU จัดอบรมประปาปลอดภัย ประปาไทยมาตรฐานโลก

"รายงานพิเศษ"-กปน.เซ็น MOU จัดอบรมประปาปลอดภัย ประปาไทยมาตรฐานโลก

  • Share:

เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ด้านการตรวจประเมินและฝึกอบรมแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans : WSP) ของการประปานครหลวง ระหว่างผู้ว่าการ กปน. ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ และ นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการแผนกโรคไม่ติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The WHO Regional Office for South–East Asia Region : WHO/SEARO)

ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า ภารกิจหลักของ กปน. คือ การผลิต น้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก หลักสำคัญของแผนน้ำประปาปลอดภัย ไม่ได้เริ่มที่โรงงาน ผลิตน้ำเท่านั้น แต่เริ่มจากการดูแลรักษาแหล่งน้ำตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ น้ำดิบมีคุณภาพดี

และเมื่อน้ำดิบเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำประปาจะต้องมีการป้องกันเพื่อปิด จุดเสี่ยงรอบด้าน ทั้งระบบผลิต ระบบสูบส่ง และสูบจ่ายทางท่อ เพื่อรักษา คุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการควบคุมการวางท่อ ซ่อมท่อ เปลี่ยน ท่อเก่าที่หมดอายุ เพื่อคงความสะอาดของน้ำจนไปถึงบ้านเรือนประชาชน

“ในส่วนของผู้ใช้น้ำเองก็ต้องคอยดูแลรักษาระบบท่อประปา ถังพักน้ำ และภาชนะบรรจุน้ำทุกชนิดภายในบ้านให้สะอาด ได้ มาตรฐานด้วยเช่นกัน เพื่อให้น้ำประปาไร้การปนเปื้อนใดๆคงคุณภาพ เฉกเช่นเดียวกับน้ำประปาที่ออกจากโรงงานผลิตน้ำทุกแห่ง เพื่อ ความมั่นใจ และปลอดภัยในการอุปโภค–บริโภคน้ำประปาของ ประชาชนทุกคน”

ผวก.ธนศักดิ์บอกว่า การลงนามในครั้งนี้ ทีมงานของ WHO และ กปน. จะร่วมกันตรวจประเมิน รวมทั้งฝึกอบรมทั้งด้านเทคนิคและวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านแผนน้ำประปาปลอดภัยให้ดี ยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ทางด้านนายแพทย์ทักษพลกล่าวว่า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ รวมถึงประเทศเกาหลีเหนือ ที่ตนดูแลอยู่ หากทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด อัตราการเสียชีวิตจะลดลงได้ถึง 2 แสน 7 พันคนต่อปี หลักวิชาชีพแพทย์คือ การช่วยชีวิตคน การรักษาเราสามารถรักษาได้ครั้งละคน บางคนก็หายจากโรคภัย ไข้เจ็บ แต่บางคนก็ไม่หาย

“ขณะที่ภารกิจของ กปน. คือ การบริการน้ำประปาที่สะอาดให้กับ ประชาชนนั้น สามารถช่วยชีวิตคนได้เป็นหลักแสน หรือหลักล้านคน!!!!”

นายแพทย์ทักษพลกล่าวว่า ความร่วมมือกันระหว่าง กปน. และ WHO ที่มีมายาวนานนับเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี หลายประเทศ ที่ตนเคยร่วมงานด้วยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กปน. เปรียบเสมือนโอเอซิส ของประเทศไทย องค์ความรู้ต่างๆที่ กปน. มีอยู่อย่างมหาศาล จะเป็น แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาเรื่องน้ำให้กับทั่วโลกได้มากขึ้น โดยเฉพาะความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำจะสามารถเพิ่มบทบาทให้ กปน. เป็นผู้สอนและแบบอย่างที่ดีให้กับนานาประเทศได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้