วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กษ.ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงวันหยุดยาว

กระทรวงเกษตรฯ ระดมหน่วยงานสังกัด เปิดจุดอำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทาง รองรับนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว พร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ประชาชน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดนี้ประชาชนนิยมเดินทางออกต่างจังหวัด ซึ่งบางช่วงการจราจรติดขัด อาจทำให้เกิดความเครียด ดังนั้นจึงให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ตั้งจุดอำนวยความสะดวก บริการด้านการเดินทางขึ้น จำนวน 815 จุด ใน 76 จังหวัด ให้ประชาชนแวะพักผ่อน พักรถ จุดบริการดังกล่าวจะให้บริการน้ำดื่ม นม กาแฟ หรืออาหารว่าง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

“ในช่วงวันหยุดยาวๆ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้น อาทิ ศูนย์พืชไร่ นครสวรรค์ รวมทั้งสถานที่อื่นๆ ซึ่งมีความสวยงาม มีเรื่องราว พร้อมทั้งจัดสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าแปรรูปจากลุ่มแม่บ้านโดยตรง ไว้รองรับเป็นของฝากกลับไปบ้าน หรือเดินทางกลับ สนนราคาย่อมเยา นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมสถานที่ อาทิ เที่ยวชมสวนผลไม้ เที่ยวแปลงผักปลอดสารพิษ เที่ยวชมดอกไม้สวยงาม แหล่งเรียนรู้การเกษตร แหล่งปลูกข้าวที่มีคุณภาพ การเลี้ยงแกะและผลิตภัณฑ์จากแกะ และการแปรรูปสินค้า” พลเอก ฉัตรชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ยังได้จัดจุดบริการพักรถแก่ประชาชน ภายใต้กิจกรรม “ดื่มน้ำ ดื่มนม ชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ฟรี” ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งจุดบริการประชาชนที่จุดพักรถและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ก็ได้ตั้งจุดบริการเปิดให้ชิมกาแฟสดดอยช้าง และให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ 
ส่วนกรมชลประทาน ได้ตั้งจุดบริการบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ถ.พหลโยธิน ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ประชาชนที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th

กระทรวงเกษตรฯ ระดมหน่วยงานสังกัด เปิดจุดอำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทาง รองรับนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว พร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ประชาชน 18 ก.ค. 2559 14:41 18 ก.ค. 2559 18:41 ไทยรัฐ